Kender du en, der gør en forskel?

handicapprisen
22. marts 2017

Handicaprådet uddeler igen i år Handicap-prisen, og du kan være med til at bestemme, hvem der skal modtage prisen

Prisen kan gå til en person, virksomhed, organisation - kommunal eller privat - eller en institution, som har forbedret vilkårene i kommunen for personer med handicap.

Det kan for eksempel være én, der gør en speciel indsats for:

  • At personer med handicap kan komme ind på arbejdsmarkedet.
  • At personer med handicap sikres bedre livsvilkår og livskvalitet. Det kan for eksempel være i forbindelse med behandling, pædagogisk arbejde, deltagelse i fritidsaktiviteter, beskæftigelse eller via information i bred forstand.
  • At personer med handicap kan få større tilgængelighed til eksempelvis en bolig, en sportsforening, en restaurant eller en erhvervsvirksomhed.
  • Eller noget helt andet, som du synes, der kan sættes pris på.

Send din indstilling til:

Ballerup Kommune
Center for Social og Sundhed
Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup
Att.: Tina Lose Jensen

Du kan også sende en mail til : social-adm@balk.dk
att.: Handicaprådet,
Tina Lose Jensen

Forslag skal være fremme inden fredag den 24. marts 2017, kl. 15.00. Husk at skrive navn, adresse og telefonnummer på den person, institution, virksomhed eller lignende, som, du mener, fortjener prisen.