Bjørneklo

Ballerup Kommune har mange rekreative og udyrkede områder, hvor bjørnekloen stortrives. Som fx Måløv Naturpark, Skovlunde Naturpark, Sømosen og Råmosen.

Bjørneklo skelner ikke mellem kommunal og privat jord. Bekæmpelsen bliver derfor først rigtig effektiv, når kommune, borgere og virksomheder samarbejder.

Du kan hjælpe med at bekæmpe bjørneklo i Ballerup:

Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har kommunen besluttet at bekæmpe den.

Har du kæmpebjørneklo på din grund, er du som grundejer forpligtet til at fjerne planten.

Tidsfrist og bøde
Fjerner du ikke kæmpebjørneklo på din grund, kan kommunen kontakte dig og kræve, at du fjerner planten.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at udslette kæmpebjørnekloen. Hvis du ikke har fjernet planten, inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at fjerne planten, og du kan blive idømt en bøde.

Hvordan bekæmper jeg bjørneklo?

Læs om kæmpebjørneklo på borger.dk

Vi kan vejlede dig i, hvordan du bekæmper dem effektivt.

Skriv til mt-park-vej@balk.dk eller ring til 44 77 20 00.

Ballerup Kommune har kortlagt alle kendte forekomster af kæmpe-bjørneklo i kommunen.

Opdager du en bjørneklo, må du meget gerne give os et tip herom.

Klik ind på Ballerup Borgertip og følge anvisningen.

Bjørnebander bekæmper i fællesskab med kommunen forekomster af kæmpe-bjørneklo på de kommunale arealer.

Ballerup Kommune stiller redskaber og arbejdstøj til rådighed for bjørnebanderne og giver også lidt mad og drikke til fælles arrangementer, hvor bjørnekløerne bekæmpes.

Tilmeld dig Bjørnebanden
Vil du hjælpe med at bekæmpe bjørneklo i Ballerup, kan du kontakte den Bjørnebande, der opererer i nærheden af dig:

Opret en ny bjørnebande 
Hvis du selv vil stå som kontaktperson for en Bjørnebande, så send en mail til mt-park-vej@balk.dk 

Vi har stort fokus på at få bugt med kæmpebjørneklo og målet er at få den udryddet i hele kommunen i løbet af fem-syv år.

Kommunen bekæmper kæmpe-bjørneklo uden brug af pesticider, da det kan skade grundvandet. I stedet for bekæmper vi med:

  • rodstikning
  • skærmkapning
  • overdækning med plast
  • gasbrænding
  • afgræsning

Indsatsplan 2010-2016
Ballerup Kommune har vedtaget en indsatsplan for kæmpebjørneklo.

Indsatsplanen skal være med til at sikre de flotte resultater af den bekæmpelse, som frivillige, grundejer og kommunen har udført i mange år. Planen gælder fra 2010-2016.

Kommunens indsatsplan for kæmpebjørneklo 2017-2027 er i øjeblikket under politisk behandling og vil træde i kraft efter endelig vedtagelse. 

Kontakt

Ballerup Kommune

Park & Vej

41 75 01 70

mt-park-vej@balk.dk