Bjørneklo

Ballerup Kommune har mange rekreative og udyrkede områder, hvor bjørnekloen stortrives. Som fx Måløv Naturpark, Skovlunde Naturpark, Sømosen og Råmosen.

Bjørneklo skelner ikke mellem kommunal og privat jord. Bekæmpelsen bliver derfor først rigtig effektiv, når kommune, borgere og virksomheder samarbejder.

Du kan hjælpe med at bekæmpe bjørneklo i Ballerup:

Har du kæmpe-bjørneklo på din grund, er du som grundejer forpligtet til at fjerne planten

Ballerup Kommune har fået ny indsatsplan gældende fra 1. april 2017.
Vær opmærksom på to vigtige ændringer:

Nye tidsfrister
For at sikre en effektiv bekæmpelse har Ballerup Kommune opstillet følgende årlige tidsfrister for bekæmpelse:

  1. Første bekæmpelse af planten skal være foretaget inden d. 1. maj
  2. Genvækst af planten skal bekæmpes senest d. 1. juli
  3. Efter 1. juli må der ikke forekomme planter, der kan sætte spiredygtige frø

Vækstsæsonens begyndelse varierer selvfølgelig fra år til år, men inden 15. april kan man påregne, at planterne er begyndt at vokse og derfor kan bekæmpes første gang. Første kommunale tilsyn vil være i uge 18, lige efter 1. maj. 

Vejledning til grundejere er opdateret, og tidspunkter for bekæmpelse er angivet, alt efter hvilke bekæmpelsesmetoder der benyttes. Se Vejledning til grundejer

Ingen varsling af påbud
Hvis bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo ikke foretages efter bestemmelserne i indsatsplanen, kan kommunen meddele grundejer påbud om at foretage bekæmpelsen. Påbuddet varsles ikke, idet indsatsplanens tidsfrister anses for indirekte varsel om påbud.

Læs mere om kæmpe-bjørneklo på borger.dk

Hvis du har brug for mere vejledning i, hvordan du bekæmper dem effektivt, så kontakt os.

Ballerup Kommune har kortlagt alle kendte forekomster af kæmpe-bjørneklo i kommunen.

Opdager du en bjørneklo, må du meget gerne give os et tip herom.

Klik ind på Ballerup Borgertip og følge anvisningen.

Bjørnebander bekæmper i fællesskab med kommunen forekomster af kæmpe-bjørneklo på de kommunale arealer.

Ballerup Kommune stiller redskaber og arbejdstøj til rådighed for bjørnebanderne og giver også lidt mad og drikke til fælles arrangementer, hvor bjørnekløerne bekæmpes.

Tilmeld dig Bjørnebanden
Vil du hjælpe med at bekæmpe bjørneklo i Ballerup, kan du kontakte den Bjørnebande, der opererer i nærheden af dig:

Opret en ny bjørnebande 
Hvis du selv vil stå som kontaktperson for en Bjørnebande, så send en mail til mt-park-vej@balk.dk 

Vi har stort fokus på at få bugt med kæmpebjørneklo og målet er at få den udryddet i hele kommunen i løbet af fem-syv år.

Kommunen bekæmper kæmpe-bjørneklo uden brug af pesticider, da det kan skade grundvandet. I stedet for bekæmper vi med:

  • rodstikning
  • skærmkapning
  • overdækning med plast
  • gasbrænding
  • afgræsning

Indsatsplan 2017-2027
Ballerup Kommune har vedtaget en indsatsplan for kæmpebjørneklo.

Indsatsplanen skal være med til at sikre de flotte resultater af den bekæmpelse, som frivillige, grundejer og kommunen har udført i mange år. 

Se Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017-2027

Kontakt

Ballerup Kommune

Park & Vej

4477 2000

mt-park-vej@balk.dk