Bjørneklo

Ballerup Kommune har mange rekreative og udyrkede områder, hvor bjørnekloen stortrives. Som fx Måløv Naturpark, Skovlunde Naturpark, Sømosen og Råmosen.

Bjørnekloen skelner ikke mellem kommunal og privat jord. Bekæmpelsen bliver derfor først rigtig effektiv, når kommune, borgere og virksomheder samarbejder.

Du kan hjælpe med at bekæmpe bjørneklo i Ballerup

Ballerup Kommune har kortlagt alle kendte forekomster af kæmpe-bjørneklo i kommunen som du kan se i kortet herunder.

Opdager du en bjørneklo, må du meget gerne give os et tip på Ballerup Borgertip og følge anvisningen.

 

Ovenover: Kort over registreret bjørneklo i kommunen.

Se stort kort her

 

 

Har du kæmpebjørneklo på din grund, er du som grundejer forpligtet til at fjerne planten

Ballerup Kommune har en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo gældende fra 1. april 2017. Vær opmærksom på to vigtige ændringer:

1. Nye tidsfrister

Ballerup Kommune har opstillet disse årlige tidsfrister for at sikre en effektiv bekæmpelse:

 1. Første bekæmpelse af planten skal ske inden 1. maj
 2. Genvækst af planten skal bekæmpes inden 1. juli
 3. Efter 1. juli må der ikke forekomme planter, der kan sætte spiredygtige frø

Første kommunale tilsyn vil være i uge 18, lige efter 1. maj. 

2. Ingen varsling af påbud

Ballerup Kommune kan give grundejer påbud om at fortage bekæmpelse af kæmpebjørneklo, hvis dette ikke er sket efter tidsfristerne ovenfor.

Påbuddet varsles ikke, idet indsatsplanens tidsfrister anses for indirekte varsel om påbud.

Har du spørgsmål?

Hvis du har brug for vejledning i, hvordan du effektivt bekæmper kæmpebjørneklo, så kontakt os - eller læs mere nedenfor.

Læs om bekæmpelse i:

Overordnet set er der flere forskellige metoder, der kan benyttes:

 • Overdækning med plast

  Starttidspunkt for udlægning af plast er medio marts. Fjernelse medio august. Afdækningen holdes under opsyn.
 • Afgræsning

  Starttidspunkt er marts/april, mens planterne er små. Genbesøg på arealerne foretages kontinuerligt.
 • Sprøjtning

  Starttidspunkt er slut marts til start april, når planten er maks. 50 cm høj. Genbesøg i start maj.
 • Rodstikning

  Starttidspunkt er fra medio marts til medio maj.

  Genbesøg 3-4 uger efter første bekæmpelse.
 • Slåning

  Starttidspunkt er start juni.

  Genbesøg 3 og 6 uger efter første bekæmpelse.
 • Skærmkapning

  Starttidspunkt er juni/juli, når skærmene har smidt blomsterne, men inden frøene modnes. Genbesøg 3 og 6 uger efter første bekæmpelse. Det er vigtigt at sætte sig godt ind i metoden, så der ikke kommer spiredygtige frø.

For alle ovenstående metoder gælder:

 • Tjek for blomstrende skærme

  Starttidspunkt er fra slut juni til start august

Hvad gør Ballerup Kommune selv?

Kommunen bekæmper kæmpebjørneklo uden brug af pesticider, da det kan skade grundvandet. I stedet for bekæmper vi med:

 • Rodstikning
 • Skærmkapning
 • Overdækning med plast
 • Gasbrænding
 • Afgræsning

Bjørnebander bekæmper i fællesskab med kommunen forekomster af kæmpe-bjørneklo på de kommunale arealer.

Ballerup Kommune stiller redskaber og arbejdstøj til rådighed for bjørnebanderne og giver også lidt mad og drikke til fælles arrangementer, hvor bjørnekløerne bekæmpes.

Tilmeld dig Bjørnebanden

Vil du hjælpe med at bekæmpe bjørneklo i Ballerup, kan du kontakte den Bjørnebande, der opererer i nærheden af dig:

Opret en ny bjørnebande 

Hvis du selv vil stå som kontaktperson for en Bjørnebande, så send en mail til mt-driftteam@balk.dk

 

Ballerup Kommune har vedtaget en indsatsplan for kæmpebjørneklo.

Indsatsplanen skal være med til at sikre de flotte resultater af den bekæmpelse, som frivillige, grundejer og kommunen har udført i mange år. 

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Drift

Send en sikker besked

41 75 01 67

mt-driftteam@balk.dk