Vandløb

Vandløb i Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune er der ca. 22 km vandløb. Heraf er ca. 18 km offentlige vandløb og 4 km private vandløb.

De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen, mens vedligeholdelsen af de private vandløb er de enkelte lodsejeres ansvar. 

Vandløbsregulativer for offentlige vandløb

Regulativ for Ballerup Å og Råmose Å

Regulativ for Bymose Rende

Regulativ for Engagerrenden, Sørup Rende, Vejle Å og Bredmose Renden med tilløb

Regulativ for Sømose Å

Regulativ for Måløv Å

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

44 77 20 00

E-mail