Kommuneplan: Rammerne for de næste fire år er på plads

skovlunde bypark
8. juli 2020

Kommunalbestyrelsen har godkendt og revideret Kommuneplanen. Planen indeholder de overordnede mål og rammer for kommunens fysiske udvikling og skal justeres igen om fire år. Det grønne har fået særligt fokus

Foto: Udsigten fra Skovlunde Bypark. Kort derfra er der gang i byudviklingen og boligbyggeriet

Hvor kan der bygges boliger og hvor tæt? Hvor mange parkeringspladser skal der være til nye boliger, når der bliver lavet lokalplaner? Hvordan sikres levende bymidter? Hvordan styrkes kommunens grønne profil, og hvordan beskyttes naturværdierne? 

Det og meget mere tegner en kommuneplan de overordnede streger for, og nu har en samlet Kommunalbestyrelsen i Ballerup godkendt den reviderede plan, der først skal justeres igen om fire år.

Overordnet er der tale om en plan, hvor det grønne har fået et ekstra fokus.

- Vi har haft nogle gode og grundige politiske drøftelser i forbindelse med vedtagelsen. Vi har været enige om, at planen denne gang også skulle være med til at styrke kommunens grønne profil. Det drejer sig fx om et øget fokus på vores værdifulde natur, brugen af bæredygtig trafikformer samt energiforsyning, siger borgmester Jesper Würtzen.

Læs mere: Kommuneplanen 2020

- Det er vigtigt, at vi tænker løsninger ind i de kommende år. Vi bliver nødt til at tage klimaforandringerne og CO2-dagsordenen alvorlig. Det skal ske på alle politiske niveauer, men vi bærer også et lokalt ansvar i Ballerup Kommune. Vi har i flere år igangsat flere tiltag for at mindske udledningen af CO2, og med den reviderede plan skaber vi et endnu bedre udgangspunkt for vores videre arbejde, fastslår borgmester Jesper Würtzen.
 

42 høringssvar inden vedtagelsen

Inden Kommunalbestyrelsen kunne sætte sidste punktum i planen til Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni, var planen i høring fra oktober til december måned i 2019. Her blev der afholdt tre offentlige møder, og efterfølgende blev der modtaget 42 høringssvar fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder, der havde input til den endelige plan.

Alle høringssvar er blevet behandlet af Kommunalbestyrelsen inden vedtagelsen, og dem har man også mulighed for at dykke nærmere ned i.

Læs mere: Høringssvar til Kommuneplanen