Kommuner og politiet forlænger samarbejde om bander

underskrivelse af bandeaftale
9. maj 2018

Borgmestrene i Gladsaxe, Herlev og Ballerup har sammen med Københavns Vestegns Politi skrevet under på en forlængelse af deres bandepartnerskabsaftale frem til udgangen af 2019.

Foto: Borgmester Jesper Würtzen forlænger aftalen mellem politiet og de tre kommuner Ballerup, Herlev og Gladsaxe

De tre nabokommuner Gladsaxe, Herlev og Ballerup har de seneste fem år arbejdet tæt sammen med Københavns Vestegns Politi i et bandepartnerskab for at begrænse tilgangen til bandemiljøerne, forebygge radikaliseringsmiljøer og skabe øget tryghed blandt borgerne.

Bandepartnerskabsaftalen har haft stor betydning for kommunernes kriminalitetsforebyggende arbejde, og derfor har parterne besluttet at forlænge samarbejdet frem til 31. december 2019.

- Partnerskabet har betydet, at vi har fået et tæt samarbejde med lokalpolitiet. Det betyder, at kommunerne og politiet hele tiden er opdateret på, hvad der sker i lokalområderne og kan handle hurtigt, når der er behov for det. De unge færdes på tværs af kommunegrænserne, og derfor er det vigtigt, at vi samarbejder i alle tre kommuner, siger borgmester Jesper Würtzen.

Unge færdes på kryds og tværs
Bandepartnerskabet blev dannet i 2013 på initiativ fra kommunerne, fordi man dengang oplevede banderelaterede skyderier i de tre kommuner. Siden har kommunerne arbejdet tæt sammen om at bryde fødekæderne til banderne og skabe øget tryghed i boligområderne. Netværket har også vist sig særdeles effektivt og brugbart i forbindelse med den seneste bandekonflikt i København og omegn.

Bandepartnerskabet har desuden medført en systematik i kommunernes forebyggende arbejde. Der er også udviklet fælles redskaber og metoder i det forebyggende arbejde, der har gjort det lettere at opspore unge med risiko for at falde i kriminalitet. Det betyder, at der kan handles hurtigt i forhold til at igangsætte en målrettet indsats i netværket omkring den unge.

Bandepartnerskabet har også haft fokus på at højne kvaliteten af gadeplansarbejdet og på at støtte forældrene til unge, der udviser tegn på radikaliseret adfærd.

Inddrage civilsamfundet
En forlængelse af bandepartnerskabet betyder, at der nu bliver plads til nye initiativer. I de kommende år sættes der særligt fokus på inddragelse af civilsamfundet. Herudover er der også særlige initiativer omkring borgere med risiko for tilbagefald i kriminalitet.

Initiativerne følges tæt i bandepartnerskabet med indbyrdes sparring og udveksling af erfaringer mellem de tre kommuner og Københavns Vestegns Politi.