Kræfterne samles for Ballerups mest udsatte

Brydehuset, Socialpsykiatrien og dele af voksenhandicapområdet er blevet sammenlagt
15. maj 2018

En sammenlægning af Brydehuset, Socialpsykiatrien og dele af voksenhandicapområdet skal skabe en mere målrettet og sammenhængende indsats for borgere med psykiske og sociale udfordringer.

Foto: Leder Ann Dorte Ahrenskjær viser rundt i den nyåbnede fløj på Brydehuset, hvor både kontorer og nye grupperum er gjort klar til indflytningen af de omtrent 30 nye medarbejdere fra Socialpsykiatrien og dele af Center for Voksne med Særlige Behov.

Duften af maling hænger stadig svagt i luften i Brydehusets nyåbnede fløj af kontorer og grupperum, og rundt omkring står enkelte uåbnede flyttekasser. Ved årsskiftet blev Ballerup Kommunes rusmiddelcenter fusioneret med Socialpsykiatrien og dele af Center for Voksne med Særlige Behov, og for nylig flyttede mere end 30 nye kolleger ind på Brydehusvej.

 

Én indgang, én plan, én kontaktperson
Udviklingen inden for det specialiserede voksenområde viser et stigende overlap mellem de forskellige grupper af borgere med psykiske og sociale problemer. En stor andel af misbrugerne slås samtidig med en eller flere psykiatriske lidelser, og omvendt er der en stigende forekomst af misbrugsproblemer blandt borgere i det psykiatriske system. Med en sammenlægning af de faglige ressourcer på området sikrer Ballerup Kommune derfor en bedre sammenhæng i tilbuddene til den enkelte borger.

- Vi møder borgeren i øjenhøjde og tilbyder dem én indgang, én plan og én kontaktperson. Det stemmer helt overens med vores kerneværdier om at skabe nærvær, tryghed og respekt for den enkelte igennem vores tilbud, fortæller Lolan Marianne Ottesen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune.

 

Borgerens ressourcer i centrum for indsatsen
Sammenlægningen blev besluttet på et møde i Social- og Sundhedsudvalget i oktober sidste år. ”Vi investerer i fremtiden” er overskriften for den fælles vision.

 - Visionen for denne sammenlægning går på to ben, forklarer formand for Social- og Sundhedsudvalget Lolan Marianne Ottesen.

- Vi vil gerne skabe en ny samlet indgang til det specialiserede voksenområde, hvor borgeren kan henvende sig for at søge hjælp. Alle formelle procedurer træder i baggrunden til fordel for en tværfaglig og målrettet indsats, som tager udgangspunkt i borgerens egne drømme og ressourcer. Derudover ønsker vi at give vores eksisterende indsatser et løft ved at samle kompetencerne på tværs af områderne handicap, psykiatri og misbrug.

 

Tværfagligt samarbejde udvikler kompetencerne
Brydehusets leder Ann Dorte Ahrenskjær glæder sig over sammenlægningen, som sikrer, at de borgere, der har størst behov, får de bredeste indsatser:   

- Når vi samler ressourcerne, øger vi mulighederne for tæt faglig sparring i det daglige og udvikler kompetencerne gennem de tværfaglige indsatser. På den måde sikrer vi, at vores brugere med sociale og psykiske udfordringer får tilbudt den mest kvalificerede, specialiserede og helhedsorienterede hjælp, fortæller Ann Dorte Ahrenskjær.

Brydehuset og Socialpsykiatrien rummer begge tilbud om aktiviteter og væresteder samt botilbud. Efter sammenlægningen huser Brydehuset 60 medarbejdere og mere end 14 forskellige faggrupper, som omfatter alt fra pædagoger og socialrådgivere over ergoterapeuter og SOSU-assistenter til sygeplejersker, læger og psykologer.

 

FAKTA: Brydehusets faciliteter

  • Brydehuset: Tilbyder rusmiddelbehandling, socialpædagogisk vejledning, mentorstøtte
  • Skolehaven: Bofællesskab for psykisk sårbare
  • Støberiet: Aktivitets- og værested for psykisk sårbare
  • Cafe- og aktivitetscenter i Brydehuset

Læs mere om Brydehusets arbejde på hjemmesiden ballerup.dk/brydehuset