Kræfterne samles i Ballerup

Erik Ziegler er i dag formand for foreningen
23. oktober 2018

Et tværkommunalt genoptræningstilbud i Egedal for kræftramte mænd fik Erik Ziegler på benene igen. Nu kan alle med sygdommen i Ballerup Kommune få glæde af den effektive træning.

Da 80-årige Erik Ziegler fra Måløv blev opereret to gange for tarmkræft sidste år, var han svært medtaget efter udskrivelsen fra Herlev Hospital:

- Jeg havde ingen balance, og jeg kunne dårligt stå på benene. Når vi gik ture, måtte jeg nærmest klamre mig til min kone Jytte for bare at kunne gå en lille tur, forklarer Erik og viser, hvordan han kun med nød og næppe formåede at holde sig oprejst.

Erik blev kort tid efter kontaktet af sin kontaktperson fra Ballerup Kommune, som slog vejen forbi huset i Måløv for at få en snak med Erik om, hvordan han bedst og hurtigst muligt kunne komme på højkant igen:

- Anne Marie Søndergaard (kontaktperson og sundhedskonsulent, red.) mente, det ville være godt for mig at komme på et mandehold. Jeg sprang på idéen med det samme, og det viste sig at være alletiders og effektivt. Vi mænd snakker ikke så meget, vel? Vi koncentrerer os om de dér redskaber og ser, om vi kan presse den lidt mere næste gang, fortæller Erik med et glimt i øjet.

I tre måneder tog Erik Ziegler turen til Egedal to gange om ugen, og det samme gjorde 12-14 øvrige mænd fra forskellige kommuner.

- Træningscentret ligger lige klods op og ned ad Egedal Station ved rådhuset, så du kan hoppe på S-toget på hele strækningen. Det kan faktisk ikke blive meget nemmere, forklarer Erik, som kom hurtigt til hægterne igen oven på sit sygdomsforløb, takket være ekspertisen fra mandeholdets ledende fysioterapeuter.

 

Kræftrehabilitering på tværs af kommunerne
Eriks genoptræningshold for mænd i Egedal Kommune er et af flere tværkommunale tilbud, som har fokus på kræftrehabilitering. Det betyder, at forløbene støtter borgere, der har eller har haft kræft, i at håndtere konsekvenserne af deres sygdom og behandlingsforløb. Det sker gennem træning, undervisning og løbende samtaler med en fast kontaktperson.

”Vi samler kræfterne” er titlen på det tværkommunale samarbejde, der foruden Ballerup inkluderer Herlev, Furesø, Rødovre, Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Egedal Kommuner. Formålet er at kunne tilbyde sammenhængende, kræftrehabiliterende indsatser af høj faglig kvalitet, som er målrettet den enkelte borgers behov.     

Det tværkommunale kræftsamarbejde rummer blandt andet en række diagnosespecifikke indsatser til folk med specielle behov for genoptræning, fx brystopererede.

- Som enkeltstående kommune har vi i Ballerup ikke så mange borgere med de samme kræftformer, så vi kan oprette diagnosespecifikke hold. Det tværkommunale samarbejde gør det muligt for os at tilbyde vores borgere med særlige genoptræningsbehov, fx borgere med brystkræft eller prostatakræft, diagnosespecifik genoptræning i en af vores samarbejdskommuner, fortæller sundhedskonsulent Anne Marie Søndergaard, og hun fortsætter:

- Vi har også tilbud om træning særligt til mænd, og det er fx sådan et forløb, som Erik har deltaget i. Erfaringer viser nemlig, at mænd godt kan lide at træne sammen.

Anne Marie Søndergaard slår dog samtidig fast, at det altid er muligt som borger med kræft i Ballerup Kommune at deltage i et lokalt genoptræningshold, hvis man ikke har mulighed for at deltage i et af de diagnosespecifikke kurser uden for kommunegrænsen.

 

Lokal genoptræning med Ballerups Kræfter
Da tiden på mandeholdet i Egedal var ovre for Erik og hans holdkammerat Peter Bloch i efteråret 2017, fik kammeraten idéen til at stifte foreningen ”Ballerups Kræfter”.

Foreningen giver sine medlemmer mulighed for at selvtræne i Sundhedshuset, og den mulighed er der i dag rundt regnet ti lokale borgere, som benytter sig af.

Erik Ziegler er i dag formand for ”Ballerups Kræfter”, og inspirationskilden til timerne i træningslokalet skinner tydeligt igennem:

- I ”Ballerups Kræfter” laver vi øvelserne fra det effektive gentræningsprogram i Egedal, som de dygtige fysioterapeuter sammensatte. Jeg har bestemt kun haft gode erfaringer med forløbet i Egedal, og nu kommer al den gode træning forhåbentligt også andre i vores kommune til gode, fortæller Erik.     

Holdet i Ballerup træner to gange om ugen, og foreningen fungerer indtil videre helt uden nogen former for tilskud:

- Vores medlemmer ønsker ikke andre aktiviteter eller tilbud end den nuværende selvtræning lige nu, og derfor har vi ikke søgt tilskud. Men måske ændrer det sig, hvis vi får lyst til at hente eksperter ind på genoptræningsholdet, slutter Erik og understreger, at både mænd og kvinder er meget velkomne i foreningen.