Krogshøjfolden får en kærlig hånd

Naturen i Krogshøjfolden får en kærlig hånd af hensyn til dyr og planter
3. januar 2019

Vi starter det nye år ud med en omgang kærlig naturpleje i Krogshøjfolden til glæde og gavn for dyr og planter.

Krogshøjfolden, der strækker sig fra Jonstrupvej og næsten op til Kildesvinget, er ved at være godt og grundig groet til. 
 
Vi starter derfor det nye år ud med en omgang kærlig naturpleje, der giver bedre betingelser for de mange lyselskende plante- og dyrearter.
 
Vi fælder bl.a. udvalgte træer og krat og beskærer bevoksningen langs ridestien vest for folden. 
 
Som en ekstra gevinst bliver det spændende terrasselandskab med de gamle frugttræer også mere synligt.
 
I fremtiden vil græssende får og kvæg hjælpe med at holde området åbent.