Landsdækkende konference satte spot på aflastning til pårørende

Lolan Ottesen
12. februar 2019

Pårørendes stigende behov for et pusterum stod øverst på dagsordenen, da foreningen Pårørende i Danmark i sidste uge slog dørene op til deres landsdækkende konference i Ballerup.

Foto: Lolan Ottesen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune, deltog i konferencens paneldebat om aflastning til pårørende. I panelet stod også formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (t.h.) og Lise Beha Erichsen, der er landsformand for foreningen Hjernesagen.

Omkring 200 fagfolk, medlemmer fra interesseorganisationer og pårørende var samlet på Baltoppen i sidste uge, da den årlige landsdækkende konference for pårørende løb af stablen.

Konferencen var arrangeret af foreningen Pårørende i Danmark i samarbejde med Ballerup Kommune, og deltagerne var mødt op for i fællesskab at blive klogere på temaet ”Den gode aflastning”. Også flere medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune var at finde blandt deltagerne, og det blev en dag krydret med både faglige oplæg, paneldebat og workshops.
  
Eva Borg, der er leder af Center for Social og Sundhed i Ballerup Kommune, bød alle deltagere velkommen og benyttede samtidig lejligheden til at gøre opmærksom på Ballerup Kommunes pårørendepolitik, som der blev givet input til på kommunens egen konference sidste år. Politikken er nu lige på trapperne, og med den følger en række konkrete tiltag, som alle har til formål at skabe gode livsvilkår for alle pårørende i Ballerups Kommune.     

Stigende behov for en pause
Et liv som pårørende til en person med kronisk sygdom eller handicap er nemlig både fysisk og psykisk hårdt. Undersøgelser viser, at behovet for aflastning er stort, og behovet vokser, i takt med at flere og flere omsorgsopgaver flyttes fra sygehusvæsenet og institutionerne og rykker ind i hjemmet. Risikoen for, at den pårørende på sigt rammes af store fysiske belastninger eller går ned med flaget på grund af stress, angst og depression, er derfor ekstremt stor.

Alligevel er det sjældent den eller de pårørendes velfærd, der er i fokus, når en familie bliver ramt af kronisk sygdom. Rettighederne for ”Velfærdssamfundets usynlige hær” – som Ældre Sagen kalder denne gruppe – fremgår ikke tydeligt af loven på området, og information om konkrete aflastningstilbud i den enkelte kommune er enten mangelfuld eller meget svær at finde. Oveni er det svært at håndtere følelsen af skyld over for den syge, når behovet for en pause melder sig, ligesom oplevelsen af fordømmelse fra omverden ofte får den pårørende til at tøve og tie. 

Vi vil ikke stå med hatten i hånden    
Mange pårørende fra Ballerup havde også fundet vej til Baltoppen denne mandag. En af dem var Lisbeth Schomacker. Hun er mor til en søn på 37 år med Down Syndrom og formand for Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune, der var en af arrangørerne bag sidste års pårørendekonference. 

lisbeth_schomacker
Foto: Ret til tilbud om aflastning er helt afgørende for de pårørendes trivsel, mener Lisbeth Schomacker, der er formand for Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune.

- At holde den nationale pårørendekonference her i Ballerup er en fantastisk opfølger på vores egen konference sidste år, og netop emnet aflastning er nødvendigt at tage fat på, fortæller Lisbeth Schomacker og understreger behovet for, at de pårørende får tydelige rettigheder:

- At være pårørende til en kronisk syg eller handicappet er en livslang opgave, og det er vigtigt, at det ikke er os, der skal stå med hatten i hånden, når det hele er ved at falde sammen. Inddragelsen af de pårørende skal i højsædet, og tilbud om aflastning skal tydeligt defineres og prioriteres fra politisk side – ikke kun ude i den enkelte kommune, men på nationalt niveau.

Annette loop
Foto: Annette Loop, der er bestyrelsesmedlem i Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune, glæder sig over anerkendelsen af de pårørendes behov og ser frem til resultaterne af den nye pårørendepolitik.

Det samme mener Annette Loop, der ligesom Lisbeth Schomacker har en voksen søn med Down Syndrom og er aktiv i Forældreforeningen:

- Det er vigtigt at tale om rettigheder for de pårørende på landsplan og se på, om de aktuelle tilbud om aflastning dækker de behov, som vi har, forklarer Annette Loop, der dog også ser frem til, at Ballerup Kommunes egen pårørendepolitik snart får ben at gå på:

- Det er virkelig rart, at Ballerup Kommune nu ad to omgange har italesat og anerkendt vores behov for at blive hørt, hjulpet og inddraget. Med den nye politik for pårørende er næste vigtige skridt, at der kommer konkret handling bag ordene.

Ny pårørendepolitik har fokus på aflastning   
Og konkrete løsninger er der brug for, når det handler om at aflaste de pårørende. Det mener Lolan Ottesen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune, og som var en del af konferencens faglige panel sammen med formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt og landsformand for Hjernesagen Lise Beha Erichsen.

- Jeg er meget glad for, at vi på denne måde kan være med til at sætte fokus på nødvendigheden af aflastning. De pårørende er en meget vigtig ressource i vores samfund, og de har brug for, at der også er nogen, der tænker på dem og lytter til dem, forklarer Lolan Ottesen, og hun fortsætter:

- Om lidt vedtager vi en helt ny pårørendepolitik i Ballerup Kommune, som er blevet til i tæt samarbejde med mange af kommunens pårørende. Her sætter vi spot på emnet aflastning og afløsning, og vi vil endvidere arbejde på at styrke fællesskaberne omkring den pårørende for at afhjælpe problemer med ensomhed og isolation. 

- Det betyder samtidig, at ikke kun kommunale tilbud, men også frivillige initiativer vil komme til at spille en stadigt vigtigere rolle, når det handler om at sikre aflastning og øget velfærd for de pårørende i Ballerup Kommune, slutter Lolan Ottesen.