Linde Alle spærret for gennemkørsel mellem Hold-An Vej og Centrumgaden

Linde Allé midlertidigt spærret
3. september 2019

Fra 16. september og frem til starten af november 2019 bliver Linde Alle spærret for gennemkørsel mellem Hold-An Vej og Centrumgaden.

Afspærringen sker som følge af Novafos’ arbejde med at adskille spildevand og regnvand i Ballerup Kommune.

Særligt for bilister

Det vil i hele arbejdsperioden være muligt at køre til Rolighedsvej enten fra Banegårdspladsen eller Hold-An Vej.

Særligt for buspassagerer

Fra 16. september og frem til starten af november 2019 har servicebusserne ikke mulighed for at køre til aktivitetscenter Ballerup på Rolighedsvej 12, 2750 Ballerup. Passagerne henvises i første omgang til at benytte stoppestedet på Ballerup Station, som kan nås ved at benytte stisystemet langs S-banen.

I slutningen af september 2019, når arbejdet er afsluttet på Hold-An Vej, vil der blive oprettet et midlertidig stoppested for servicebusserne på Hold-An Vej ved Linde Allé, hvorfra man ad stisystemet kan gå til Aktivitetscenteret.

Information om det midlertidige stoppested kan findes i servicebusserne og på Aktivitetscenteret.

Det vil være muligt at køre til aktivitetscentret i bil i hele arbejdsperioden.

Baggrunden for projektet/fakta

Politikerne i Ballerup Kommune har besluttet, at spildevand og regnvand skal løbe i hvert sit rørsystem i hele Ballerup Kommune i 2050 – både på offentlige veje og på private grunde.

Projektet skal forberede kloaksystemet til fremtidens vejr og sikre vores vandmiljø bedre.

På Hold-An Vej og Linde Alle lægger Novafos nye rør til spildevand og regnvand. Når rørene er lagt, anlægger Ballerup Kommune en ny cykelsti på Linde Alle.

Hvis du vil vide mere

• Læs mere om, hvordan bustrafikken bliver omlagt på www.dinoffentligetransport.dk.
• Læs mere om arbejdet på Linde Alle på www.novafos.dk