Linje 153 takker af

6. december 2016

De to nye E-buslinjer 40E og 55E, som startede i foråret, har været en succes, men de har også medført et passagerfald på 65 % for linje 153. Derfor bliver linje 153 (den tidligere 153E) sendt på pension den 9. december 2016, når den har kørt sin sidste tur mellem Malmparken Station og Gladsaxe Trafikplads.

Det blev i marts 2016 væsentligt nemmere at komme til Erhvervsområdet Lautrupgård fra Allerød, Farum, Værløse, Lyngby, Skodsborg og Høje Tåstrup, da Region Hovedstaden indsatte to nye E-busser – linje 40E og 55E. Med den beslutning er kvaliteten af den samlede kollektive transport i området blevet løftet betydeligt. E-linjerne kører med 10 minutters drift, de sikrer en god busbetjening for de mange borgere, der skal til og fra arbejde i Lautrupgård-området, og de har flere busafgange samt nye rejsemål. Samtidig har de nye E-buslinjer betydet, at der nu er 12 busser i timen i myldretiden gennem Lautrupgård i hver retning – modsat tidligere 9 afgange på linje 153.

Brugerne har taget godt imod E-busserne

At 40E og 55E allerede har vundet borgernes hjerter, vidner passagerudviklingen på linje 153 om. Siden E-busserne blev sat i drift i foråret er antallet af passagerer nemlig faldet markant på linje 153. Allerede i april 2016, som var den første hele måned med E-busserne i området, faldt passagertallet på linje 153 med 65 pct. sammenlignet med samme måned året før. Inden rejste over 29.000 passagerer med linje 153, og det faldt til blot 10.000 passagerer. Faldet var forventet i og med, at tidligere analyser pegede på, at hovedparten af passagererne på linje 153 rejser mellem Malmparken St. og internt i erhvervsområdet Lautrupgård, hvorved de ville få fordel af den højere frekvens på de nye E-buslinjer.

Det lave passagertal på linje 153, i kombination med de nye E-buslinjers succes i Lautrupgård-området, er baggrunden for, at Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommune har besluttet at sende buslinje 153 på pension efter den 9. december 2016.

Alternativerne

Som bruger kan du allerede nu finde nye rejseveje på rejseplanen.dk, såfremt du søger på en dato efter den 9. december 2016.

Nogle af alternativerne til linje 153 vil være at benytte linje 40E fra Bagsværd st., linje 42 fra Gladsaxe Trafikplads med skift til enten linje 165 i Hjortespring eller linje 55E i Egebjerg, eller en kombination af linje 300S og 350S mellem Gladsaxe Trafikplads og den sydlige del af erhvervsområdet. For brugerne i den nordligste del af erhvervsområdet er der også mulighed for at benytte linje 165 fra Herlev Station eller Hareskov Station.