Lokalplan for Bispevangen og kommuneplantillæg i høring

6. december 2016

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november at sende forslag til Lokalplan nr. 152 for Bispevangen med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 i høring

Lokalplanområdet ligger i bydelen Ballerup Midt på hjørnet af Bispevangen og Vestbuen.

Lokalplanlægningen er blevet igangsat på baggrund af et ønske om at etablere et seniorbofællesskab på en del af lokalplanområdet. En anden del af området ønskes udviklet til offentlige formål, mens den sydlige del af området skal anvendes til tekniske anlæg.

Lokalplanforslaget har derfor til formål:
•    At muliggøre, at lokalplanområdet kan anvendes til offentlige formål, boligformål, samt tekniske anlæg.
•    At sikre velfungerende trafikale forhold i området.

Der er i tilknytning til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som skal muliggøre, at der kan opføres etageboliger.

Planforslagene er blevet miljøscreenet og Ballerup Kommune vurderer, at planerne ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet beslutning om, at der ikke vil blive udarbejdet en miljøvurdering.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring i perioden fra den 6. december 2016 til 8. februar 2017.

Læs planforslagene på Ballerup Kommunes lokalplanportal

På lokalplanportalen har du også mulighed for at komme med kommentarer til planforslagen. 

Offentligt møde
Der afholdes offentligt møde om de to planforslag torsdag den 5. januar 2017 klokken 19 i sal 2 på Ballerup Bibliotek.