Lokalplan for Lundebjerggårdsvej

Kort over Lundebjerggårdsvej
5. december 2017

Lokalplan nr. 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej er blevet vedtaget endeligt den 28. november

Den 28. november 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Lokalplan nr. 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til i alt 28 boliger i form af 12 tæt-lav boliger i op til 2 etager samt 16 etageboliger i op til 2 etager.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget

Forslaget til Lokalplan nr. 172 var i offentlig høring fra den 5. september til den 29. oktober 2017, og den 28. september var der borgermøde om planforslaget.

Da klagefristen udløb, var der modtaget fire høringssvar. Høringssvarene har medført, at der er lavet nogle ændringer og justeringer i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via www.nmkn.dk. Du kan kun klage over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rime­lighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra i dag den 5. december. Læs mere om klagevejledning her.