Lokalplan for område ved Måløvbakken er i høring

måløvbakken
5. marts 2018

Forslag til lokalplan nr. 183 for et erhvervsområde omkring Måløvbakken i Måløv er i høring frem til den 1. april 2018

Den 26. februar 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende forslag til Lokalplan 183 for et erhvervsområde omkring Måløvbakken i høring.

Høringen starter den 1. marts og løber frem til søndag den 1. april 2018.

Der er ikke planlagt borgermøde om forslaget.

Vi vil gerne høre dine kommentarer til lokalplanen. Du kan sende dem til os via dette link frem til den 1. april 2018. 

Om lokalplansforslaget
Lokalplanen berører en større, ubebygget grund samt en række erhvervsejendomme med adresse på Måløv Værkstedsby og Måløv Teknikerby, som hidtil har været omfattet af lokalplanerne 031 og 041.

Hverken værkstedsbyen eller Lyfa-ejendommen neden for bakken indgår i det aktuelle planforslag.

Hensigten med den nye lokalplan er at fastholde områdets anvendelse til mindre og mellemstore virksomheder, og samtidig udvide mulighederne til også at omfatte menighedslokaler, undervisning og lignede offentlige formål.

Der ændres ikke på hvor, hvordan og hvor meget, der må bygges.

Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser. Vurderingen er, at ændringerne i området ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Du kan se lokalplanforslaget her.