Midlertidigt besøgsforbud på Aktivitets- og aflastningstilbuddets døgnpladser på Sønderhaven

Pleje
12. januar 2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 12. januar 2021 givet påbud om et midlertidigt besøgsforbud på på Aktivitets- og aflastningstilbuddets døgnpladser på plejecenter i Sønderhaven.

Påbuddet kommer efter et udbrud af coronavirus på døgnpladserne og er trådt i kraft.

Det midlertidige besøgsforbud på døgnpladserne omfatter indendørs fællesarealer, herunder servicearealer og den del af boligen, som borgeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på plejecentrets område.

De er undtaget besøgsforbuddet

Borgere på døgnpladserne anses heller ikke for besøgende, og besøgsforbuddet regulerer derfor ikke deres forhold, herunder eksempelvis borgernes mulighed for at tage på besøg eller lignende.

Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i til fx dagtilbuddet i dag- og aflastningstilbuddet, er ikke

besøgende og må derfor gerne komme.

Ansatte på centret og personer, der skal levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses endvidere ikke for besøgende og må derfor fortsat gerne komme. 

Borgeren kan altid modtage besøg af den nærmeste pårørende samt besøg i  kritiske situationer 

Påbuddet vil løbende blive vurderet, og det kan kun ophæves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Er du som pårørende i tvivl om noget vedrørende besøgsforbuddet, kan du kontakte Aktivitets- og aflastningstilbuddet i Sønderhaven på tlf. 4477 1632.