Midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Lundehaven

pleje og omsorg
1. december 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud om et midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Lundehaven. Påbuddet kommer efter et udbrud af coronavirus på plejecentret og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Ballerup Kommune har fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om et midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Lundehaven. 

Påbuddet er givet på baggrund af et udbrud af coronavirus på plejecentret, og påbuddet træder i kraft med øjeblikkelig virkning.
 
Påbuddet omfatter indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over samt udearealer på Plejecenter Lundehaven – det vil sige, at det ikke er muligt at foretage udendørsbesøg.
 
Der kan fortsat modtages besøg i kritiske situationer og af den nærmeste pårørende. 

Ansatte på plejecentret og personer, der indfinder sig på plejecentret for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses ikke for besøgende og må derfor gerne komme på plejecentret.
 
Påbuddet vil løbende blive vurderet, og det kan kun ophæves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Er du som pårørende i tvivl om noget vedrørende besøgsforbuddet, kan du kontakte Plejecenter Lundehaven på tlf. 4477 1980