Millionbeløb øremærket til den gode start i dagtilbud

barn i dagtilbud
19. juni 2019

Gode erfaringer fra et pilotforsøg i Skovlunde udbredes nu til resten af kommunens dagtilbud og dagpleje

Det er en stor dag for forældre og barn, når barnet begynder i daginstitution eller dagpleje.

Overgangen fra at være hjemme hos forældrene til at skulle ”afleveres” er stor, og derfor har Ballerup Kommune de senere år haft ekstra fokus på, at de nye rammer i daginstitutionen eller dagplejen bliver oplevet som trygge af både forældre og barn.

Dagtilbuddene i Ballerup Kommune har siden 2018 fået tilført én million kroner hvert år til arbejdet, og samtlige af kommunens fem distrikter og dagpleje har fået del i midlerne.

Pengene er blevet brugt til ekstra personale de steder, hvor der har været rigtig mange små nye børn, og sideløbende valgte Børne- og Skoleudvalget at igangsætte et pilotforsøg i Skovlunde.

Under forsøget har Sundhedsplejen og et dagtilbud skulle arbejde tættere sammen om ”den gode start”.

Læs mere: Styrket samarbejde om de små børn 

Gode erfaringer skal udbredes
Erfaringerne har vist sig så gode, at Børne- og Skoleudvalget på deres møde i juni 2019 nu har besluttet at udbrede det tættere samarbejde mellem sundhedspleje og pædagogerne til hele kommunen samt samle en række forskellige indsatser i én. Dermed bliver arbejdet for ”den gode start” intensiveret, og i 2019 er der afsat knap 2,3 millioner kroner til ”den gode start”. 

Læs mere: Se dagsordenen fra Børne- og Skoleudvalget

- Vi har valgt at bygge videre på nogle af de gode erfaringer fra pilotforsøget i Skovlunde. Forsøget viste blandt andet, at det er rart for forældrene at kende pædagoger fra barnets institution, før barnet starter, siger Peter Als (A), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Alle forældre har under pilotforsøget fået en overleveringssamtale, hvor både sundhedspleje og en pædagog har deltaget. Samtalen ligger i god tid, inden barnet starter i daginstitution, så forældrene har tid til at arbejde med de anbefalinger, som pædagogerne har. Anbefalingerne handler om, hvordan forældre med små greb kan bidrage til, at starten i daginstitution bliver god og tryg for barnet.

- Vi er desuden rigtig glade for muligheden for at have flere pædagoger på, når der starter nye, små børn i daginstitutionerne. Vi ved, hvor vigtige barnets første år er for dets videre trivsel, udvikling og læring. Derfor giver det rigtig god mening at sætte fokus på den gode og trygge start i dagtilbud og dagpleje, siger Peter Als.

”Den gode start” er en del af den samlede tænkning om vigtigheden af barnets første 1000 dage, som har været på dagsordenen i Ballerup Kommune i flere år.

Fordelingen på distrikter og dagpleje

Distrikt Baltorp 473.700 kr.
Distrikt Hedegården   182.040 kr.
Distrikt Måløvhøj 379.963 kr.
Distrikt Skovlunde 531.851 kr.
Distrikt Skovvejen 322.232 kr.
Dagplejen 138.539 kr.
Sundhedsplejen                 246.675 kr.
Frontdesk (bookingsystem) 10.000 kr.
I alt 2.285.000 kr