Når hverdagen bliver uoverskuelig, står Jeanne klar

veterankoordinator
3. september 2019

Ballerup Kommune har i et år haft en veterankoordinator. Hun hedder Jeanne Blyme, og hun er altid klar til at hjælpe og støtte hjemvendte soldater og deres pårørende både under og efter international udsendelse.

Foto: Veterankoordinator Jeanne Blyme (tv) mødes ofte med veteraner i det fri. Her er der rigeligt med albuerum, og her er der ingen trykkende fornemmelse, som flere kan have svært ved at klare.

Der er langt fra den støvede Helmand-provins i Afghanistan til den kolde og våde asfalt foran Ballerup Station en tidlig morgen. Kontrasterne er enorme. Her er intet ekko af skudsalver og ingen øredøvende larm fra de store transporthelikoptere, der fragter materiel og soldater ud og hjem. I Ballerup triller de gule bybusser roligt forbi, og S-toget glider ubekymret videre mod Frederikssund.

Og det er lige her, hvor alt burde være trygt og godt, at det kommer krybende. Stilheden. Tomrummet.

Langt de fleste udsendte danske soldater kommer styrkede hjem fra deres internationale udsendelser. Langt de fleste hjemvendte soldater har efterfølgende også et normalt liv, men for få af dem bliver ankomsten til Danmark begyndelsen på en ny og endnu hårdere mission. Nu skal de forsøge at få hverdagen til at fungere og hænge sammen.

- Lige pludselig er kammeratskabet væk. Det tætte fællesskab, hvor de er nødt til at holde sammen, for ellers dør de, er forsvundet. Lige dér kommer tomheden. Lige dér kommer clash'et, hvor hverdagen bliver uoverskuelig.

Sådan fortæller Ballerup Kommunes veterankoordinator Jeanne Blyme om den virkelighed, der venter hjemvendte soldater, når de lander i Danmark efter udsendelser til alverdens brændpunkter - nogle af soldaterne med livslange ar på sjæl og krop. 

Og snart vil de hjemvendte og udsendte soldater være på manges læber og i manges tanker. Det sker, når det igen er officiel flagdag den 5. september i Danmark. En dag som også bliver markeret i Ballerup ved en reception på Ballerup Rådhus.

207 veteraner i Ballerup
Selvom flagdagen har højnet bevidstheden om veteraner og deres pårørende, kan det være svært for almindelige mennesker, mor og far, ægtefælle, ven eller veninde at sætte sig ind i det liv, der - på godt og på ondt - venter efter en international udsendelse. Af samme årsag valgte Ballerup Kommune sidste år at ansætte Jeanne Blyme som veterankoordinatorer samt få en officiel veteranpolitik.

- Der er registeret 207 veteraner i Ballerup Kommune. Og som kommune er Ballerup faktisk langt fremme på veteranområdet. Veteranpolitikken er bygget op om de samme to hovedsøjler, som Danmarks nationale veteranpolitik er, nemlig 'anerkendelse' af de mange og 'støtte' til de få, der måtte have behov, fortæller Jeanne Blyme.

Ud af landets 98 kommuner har 49 af dem en veterankoordinator, og i Ballerup Kommune kan veteraner og pårørende søge hjælp, støtte og sparring hos Jeanne.

Selv veteranbarn
Hun er selv 'veteranbarn', som hun kalder det. Hun er datter af forældre, der begge har været udsendt til verdens brændpunkter i årenes løb. Hun har selv været udsendt til blandt andre Nicaragua, Bhutan og Sudan som hjælpearbejder, så Jeanne ved, hvad hun taler om, og hun ved, hvordan det er at være ladt alene hjemme i Danmark, og hvordan det som udsendt er at komme hjem.

- Veteraner og deres pårørende får i mig en sparringspartner. De får en person, der forstår, hvad de har gået og går igennem. De får en repræsentant fra bureaukratiet, men det er uden bureaukratiet, siger Jeanne Blyme med et glimt i øjet.

Alle kan kontakte mig
En international udsendelse kan påvirke både den udsendte, men også de pårørende kan sidde tilbage med et ønske om støtte. Og netop dét, at alle kan søge hjælp og støtte, lægger Jeanne meget vægt på.

- En udsendelse gør indtryk og sætter spor. Både hos den udsendte og de pårørende. Der er mange bekymringer, og der er mange tanker. Hvad nu hvis man ikke har kunnet få kontakt i flere dage med manden eller konen, som er på mission et uroligt sted i verden? Hvordan skal man tackle det? Så må man godt ringe til mig, fastslår Jeanne Blyme og pointerer, at hun naturligvis har tavshedspligt.

veterankoordinator
Foto: En gåtur og en kop kaffe. Med Jeanne har veteraner fået en repræsentant fra bureaukratiet, men det er uden bureaukratiet. Derfor mødes Jeanne ofte med veteraner et andet sted end fx Ballerup Rådhus.

Veteraner med værdifulde kompetencer
I løbet af det seneste år, hvor Jeanne har været tilknyttet Ballerup Kommune, har hun hjulpet og støttet flere lokale veteraner og pårørende. Alle har de på hver deres måde haft brug for sparring, snak eller gode råd.

- Man skal være gjort af noget specielt, hvis en international udsendelse ikke gør noget ved én. Men det skal også forstås positivt, siger Jeanne Blyme og uddyber.

- Veteraner har nogle meget værdifulde kompetencer, som de har med fra deres militæruddannelse. Det er kompetencer, som nemt kan komme i spil i det civile liv. Veteraner er fx meget strukturerede, de er disciplinerede, og så er de ansvarsbevidste, siger hun. 

Derfor ser man tit, at veteraner efter en international udsendelse søger mod det frivillige foreningsliv. Her kan de få kammeratskab og et fællesskab, hvor deres kompetencer er efterspurgte, og hvor de kan få lov til at blomstre.

- Veteraner skilter nødvendigvis ikke med, at de har været udsendt i international tjeneste. Det skal man huske på. Veteraner er alle vegne, vi ved det bare ikke, siger Jeanne Blyme.

Få har brug for støtte
Erfaringen viser, at det er cirka 5-15 % af hjemvendte soldater, der har brug for sparring og støtte. Det svarer til cirka 20-25 veteraner i Ballerup Kommune. De veteraner, som kontakter Jeanne, har ofte diagnosen PTSD - Post Traumatic Stress Disorder - på dansk posttraumatisk stressforstyrrelse.

PTSD er en stressreaktion, som kan opstå efter voldsomme oplevelser som fx krig eller vold, hvor man har følt stærk frygt, rædsel eller hjælpeløshed.

- Reaktionen kan vise sig lige pludselig, eller den kan være underliggende hele tiden. Nogen kan fx ikke holde ud at være indendørs, klemt mellem vægge, siger Jeanne Blyme.

- Du kan se det med det samme. De bliver fjerne i blikket, og du kan ikke komme i kontakt med dem. Det eneste, der virker, er øjenkontakt og rolig tale, siger Jeanne Blyme.

Af samme grund mødes hun ofte med veteraner i den fri natur. Her er der rigeligt med albuerum, og her er der ikke nogen trykkende fornemmelse.

Mange kaniner i hatten
Nu er der gået ét år i Ballerup Kommune, men samlet set har Jeanne arbejdet med veteraner og pårørende i over seks år. Den tid har lært hende, at ingen hjælp eller støtte er ens.

- Folk er forskellige. Jeg har mange kaniner i hatten. Hvis ikke jeg selv kan hjælpe, så har jeg et kæmpe netværk, som jeg trække på, siger Jeanne Blyme. 

Hun er helt klar over, at hun ikke en nogen tryllekunster. Det skal hun heller ikke være. Jeanne er der for at hjælpe, anerkende, støtte og skabe tillid.

FAKTA: Om veteraner og Ballerup Kommunes veterankoordinator

  • En veteran er en person, som har været udsendt på baggrund af en beslutning truffet af regeringen, Folketinget eller en minister.
  • Den 5. september er Flagdag for Danmarks udsendte. Det er den dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet. Flagdagen har været afholdt i 10 år.
  • Læs mere om Ballerup Kommunes veterankoordinator på ballerup.dk