Brændeovn

Den største lokale kilde til luftforurening er trafikken og dernæst brændeovnene.

Vi har ca. 5.000 brændeovne i Ballerup Kommune hvilket betyder, at vi har en forholdsvis stor brændeovnstæthed.

Rigtig optænding nedsætter forureningen med op til 80 %. Du kan altså sænke luftforureningen - særligt i nabolaget - ved at fyre med omtanke.

Vær med til at skabe et bedre og renere lokalmiljø, ved at følge rådene nedenfor - så sikrer du også, at du ikke generer dine naboer

 • Tænd op med pindebrænde. Stabl i lag med luft imellem og tænd op i toppen. Flammerne skal arbejde sig nedefter som et stearinlys.
 • Brug kun rent og tørt træ. Vådt træ giver røg og dårlig forbrænding.
 • Sørg for rigeligt luft. Skru først ned for lufttilførslen, når der ikke er flere flammer.
 • Anvend mindre brænde, hvis varmen er for høj.
 • Røgen skal være næsten usynlig. Gå udenfor og tjek røgen fra din skorsten, den skal næsten ikke kunne ses og må ikke lugte grimt.
 • Opbevar brændet tørt før brug, og tag det gerne ind, dagen før det skal bruges.

 

 • Du må ikke fyre med reklamer, mælkekartoner eller andet affald. Det kan afgive miljø- og sundhedsskadelige stoffer.
 • Du må heller ikke fyre med malet, behandlet træ eller træpaller.
 • Luk helt for luftspjældet, når ovnen ikke er i brug. Ellers opstår der varmetab via skorstenstrækket.
 • Undgå at skrue helt ned for luftspjældet for at gemme gløder til senere. En dårlig forbrænding afgiver sundhedsskadelige partikler og kan tilmed give risiko for brand i din skorsten.
 • Flæk hellere dit brænde en gang for meget end endgang for lidt - dit brænde skal max være 7x7 cm i diameter.

En ny brændeovn forurener generelt mindre end en gammel. Hvis du vil være helt sikker på at købe en brændeovn, der opfylder krav til miljø og sundhed, så vælg en miljømærket brændeovn.

Der er også nogle andre ting, du skal være opmærksom på:

 • Vælg den størrelse ovn, der passer til dit behov for opvarmning.

  Se beregner på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 • Tjek om din skorsten er høj nok til at give et godt træk i ovnen og høj nok til, at røgen ikke generer naboerne. Se reglerne på retsinformation.dk under ”Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW”.

Før du går i gang med at installere en brændeovn i dit hjem, skal du være

opmærksom på følgende:

 • Tjek altid lokalplanerne for dit område for at se, om der gælder særlige regler.
 • Tjek de interne regler i haveforeninger og grundejerforeninger.
 • Læs reglerne for opsætning af brændeovn på mst.dk eller spørg skorstensfejeren.
 • Du må først tage ildstedet i brug, når det er synet af skorstensfejeren.