Naturvenlige haver

Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden. Vi ved, at arter udryddes mellem 100 og 1000 gange hurtigere end naturligt, og vi ved, at op mod en fjerdedel af EU’s pattedyr, padder, krybdyr, fugle og sommerfugle er truede. I Danmark er mere end 340 arter uddøde siden 1850.

Den udvikling kan du være med til at vende, ved at drive din have mere naturvenligt. Det kan du læse mere om her på siden.

Biodiversitet er variationen og mangfoldigheden i den levende natur. Det gælder både arter, gener og økosystemer.

Læs mere om biodiversitet her:

https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/hvad-er-biodiversitet/

I foråret kom FN med en stor rapport om den globale biodiversitet. Mange arter er truede - herunder insekter, som også en undersøgelse i Tyskland bekræfter. Her er 76 % af insekterne forsvundet.

Insekterne udgør ca. to tredjedele af alt liv på jorden og er uundværlige, når vilde (og tamme) planter skal bestøves. De er samtidigt livsnødvendige for insektædende fugle.

Tilbagegangen tilskrives pladsmangel for naturen, sprøjtegifte og nedlæggelser af fx levende hegn langs markerne.

Parcelhushaven med hække, buske og træer er gode efterligninger af naturen, og hvis man omlægger hele eller dele af sin have, kan man hjælpe de arter, der knytter sig til en sådan småskala-natur, fx vilde bier, sommerfugle og andre insekter.

FN-rapport:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/stor-fn-rapport-en-million-dyre-og-plantearter-er-truet-af-udryddelse

Tyskland-undersøgelse:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/underlig-massedoed-insekter-doer-som-fluer-i-tyskland

Du kan gøre din have naturvenlig på mange niveauer. Hvis du vil starte i det små, kan du omlægge et mindre hjørne ude af syne, så det ikke skæmmer haven. Hvis du går ”all in” kan du omlægge hele haven til forskellige varianter af vildskab.

Her får du gode råd til, hvordan du kan gå i gang.

Du kan også mere på Grønt Råds hjemmeside: https://www.groent-raad-ballerup.dk/

Giftfri have
Det er en god start at erklære sin have for giftfri og stoppe med at sprøjte mod insekter og ”ukrudt”. Det gavner både naturen og drikkevandet. https://www.dn.dk/nyheder/haveejere-sikrer-38-millioner-giftfrie-kvadratmeter/

Urørte arealer med græs/urter
Du kan også omlægge græsplæne eller andre arealer til urørte arealer ved fx at grave det øverste næringsrige muldlag væk, så der er bar råjord, og så bare vente på hvad der flytter ind af planter og insekter. Det kan du gøre i et hjørne af haven eller i større dele af haven. Du kan også så særlige frøblandinger, der er gode for insekter.

Muldjorden med græstørv kan du lægge oven på en bunke grene, kviste og sten og skabe bolig for insekterne.

Urørt jord under fx hækken kan bruges af jordrugende insekter som fx flere af de vilde bier.

https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/biodiversitet/flere-sommerfugle-i-haven/

Vild hæk
Lad hækken blive indtaget af andre arter, som fx vild rose og hyld. Det giver et varieret liv af fugle og insekter. Og vent med at klippe den til blomsterne er afblomstret, så bierne har mad så længe som muligt.

Haveaffald
Kompostér haveaffald og hold det inden for matriklen. Det giver levesteder for padder, pindsvin og andet kryb og kravl. Det er samtidigt klimavenligt, at det ikke skal køres væk af enten skraldevognen eller dig selv. Og du sparer penge til gødning.

https://www.dn.dk/nyheder/omdannede-haven-til-co2-lager-haveaffald-findes-ikke-i-min-ordbog/

Du kan måle, hvor naturvenlig din have er med et Scorekort for biodiversitet i haven udviklet af Århus Universitet. Efter et par år kan du se om du scorer højere, og du kan konkurrere med naboer, om hvem der scorer højst. Hent scorekortet her: http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Parcelhushaver_folder_01.pdf

Du kan blive inspireret til, hvordan du gør din have mere vild og naturvenlig på nettet:
https://vildehaver.dk/
http://vildebier.dk/
https://www.dn.dk/nyheder/sadan-far-du-en-vildere-have/

Eller i bøgerne:
Lilli Gruwier, Lars Brøndum, Katrine Grace Turner: ”Naturhaven: Den Mangfoldige Have”
Rasmus Ejrnæs: ”Den Uendelige Have” af 

Ballerup Kommune ønsker også at bidrage til at standse tilbagegangen i biodiversiteten. Blandt andet med giftfri drift og forsøg på vores grønne arealer. Ballerup Kommune har været giftfri siden før 2007.

Naturkvalitetsudvalget har i 2019 givet penge og fået anlagt bistriber langs veje og stier i kommunen. Bistriber er striber af blomster, der er egnede til bier og andre insekter.

Der udføres forsøg med alternativ drift i vejkanter, parker og grønne områder. Forsøgene har som formål at øge naturværdien uden, at driften bliver væsentligt dyrere af den grund. Hvis forsøgene falder godt ud vil de nye driftsmetoder blive rullet ud i kommunen.

Se tiltagene her