Klima og Bæredygtig udvikling

Mere ekstremt vejr og flere voldsomme skybrud er eksempler på, hvordan klimakrisen og klimaforandringerne påvirker lokalt i Ballerup og globalt i verden omkring os.

Ballerup Kommune kan, med lokale klimaindsatser, være med til at gøre en forskel og skabe en klimaneutral og klimarobust kommune til gavn for byens borgere, erhvervsliv, transporten og kommunen som egen virksomhed. Samtidigt er vi også en del af en større virkelighed, og vi har alle et ansvar for klimaet og en bæredygtig udvikling. Det, vi gør her i Ballerup, påvirker temperaturen og vandstanden i andre dele af verden. Vores daglige valg sætter aftryk globalt.

Ballerup Kommune tilsluttede sig det landsdækkende DK2020-samarbejde. Med samarbejdet forpligter Ballerup Kommune sig til at udvikle en klimahandleplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Det medfører, at Ballerup Kommune skal være klimaneutral i 2050, hvilket betyder netto nul CO2 udledning i 2050. Med den nationale klimalov skal alle kommuner leve op til delmålet om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Arbejdet med klimahandleplanen begyndte i november 2020, og afsluttes i december 2022. Kommunalbestyrelsen har ønsket at være en aktiv medspiller, der sætter retning for udviklingen af den kommende klimapolitik og klimahandleplan:

Kommunalbestyrelsen er optaget af, at alle skal være med til at løse klimaudfordringerne  – kommunen, borgere og erhvervslivet skal arbejde sammen om løsningerne. Kommunen skal gå foran - men det er summen af engagement og alle ideer, initiativer og handlinger, som sikrer, at vi sammen når i mål. Derfor skal borgere og virksomheder inddrages, så vi er fælles om arbejdet for et bedre klima.

Partnerskabet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” er et samarbejde mellem KL, regionerne og Realdania for perioden 2020-2023. Ambitionen er, at der udarbejdes klimahandleplaner i alle landets kommuner.

Læs mere om DK2020 https://realdania.dk/projekter/dk2020

I dag deltager 94 danske kommuner, heraf har 20 kommuner allerede fået godkendt deres klimahandleplan, hvor der blandt andet er fokus på udfasning af olie- og gasfyr, energibesparelser i alle bygninger, grøn mobilitet, cirkulære indkøb, klimatilpasning m.m.

VIL DU være med til at gøre en forskel ?

Vil du være med til at få nye klimavenlige vaner og samtidig tage aktiv del i at udvikle den nye klimapolitik i Ballerup Kommune?

Vi kan komme på besøg med vores workshop hjemme hos dig, i din fritidsforening, boligforening, andelsforening, grundejerforening eller hvor det passer bedst. Besøgene kan f.eks. ligge i tidsrummet 11.30-13.30 eller 18-20.

1. Find minimum 10 personer; naboer, venner, netværk eller nogen du lige har mødt (dog max 4-5 personer fra din husstand) - alle skal komme fra Ballerup Kommunes geografiske område.

2. I får besøg af vores klimakoordinator, som medbringer en let anretning til frokost eller aftensmad samt en bunke klimakort, som er oplæg til Ballerup Kommunes kommende klimapolitik, som I vil høre lidt mere om. Vi vil samtidig gerne have input og ideer med hjem fra jer.

3. Vi håber, at du har lyst til at lave nogle klimatopmøder i din familie eller i dit fælleskab, hvor I aftaler hvilke vanebrud I vil arbejde for. 3-4 måneder herefter vil alle, der har deltaget, blive inviteret til et opfølgende arrangement.

4. I vil få adgang til et digitalt værktøj, hvor I kan følge CO2-beregninger for jeres vanebrud. Du skal tale om klima i dine netværk og inspirere andre til, hvad I sammen kan gøre for at vi får et bedre klima.

KAN JEG FÅ INDFLYDELSE?

Ja! Vil du også være med til at sætte dit fingeraftryk på klimapolitikken og klimahandleplanen? Så tøv ikke – send en mail til vores klima-

koordinator Anette på ank@balk.dk – skriv gerne dag og tidspunkt, der passer jer, så kan I også få et besøg.

FÆLLESSKABER

Hvis du gerne vil dele dine ideer med andre og være med til at skabe fællesskaber, der gør det lettere i hverdagen at lave nye klimavenlige vaner kan du på Posthuset kontakte Pil Hodal, pilh@balk.dk eller Katrine Nielsen kan9@balk.dk og høre nærmere. Du kan læse mere på Ballerup Biblioteks hjemmeside under ”Posthuset”: bib.ballerup.dk

KLIMAFORSLAG:

Har du et forslag til klimapolitikken, så send det til ballerup.dk/borgerforslag. 450 tilkendegivelser på et forslag gør at politikerne skal tage det op.

Ballerup Kommune som virksomhed står for ca. 2 pct. af CO2-udledningen i Ballerups geografi, borgerne står for ca. 24 pct., mens virksomhederne står for 33 pct. Den samlede transport i Ballerup står for 41 pct.

Er du virksomhed, kan du læse mere BusinessBallerups initiativer for at understøtte den bæredygtige omstilling i erhvervslivet her

 

SOCIALE MEDIER