Vandløb

Vandløb i Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune er der ca. 22 km vandløb. Heraf er ca. 18 km offentlige vandløb og 4 km private vandløb.

De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen, mens vedligeholdelsen af de private vandløb er de enkelte lodsejeres ansvar. 

Vandløbsregulativer for offentlige vandløb

Regulativ for Ballerup å og Råmose å

Regulativ for Bymose rende

Regulativ for engagerrenden og Bredmoserenden med tilløb

Regulativ for Sømose å

Regulativ for Måløv å

Andre sider i Vandløb

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

44 77 20 00

E-mail