Nu affaldssorterer skolerne: Hvor skal ostehapsen hen?

ostehaps
21. februar 2020

Samtlige folkeskoler i Ballerup Kommune er begyndt at affaldssortere. Vestforbrændings Formidlingscenter har derfor haft travlt med at besøge skoler og tjekke elevernes affalds-viden

Foto: Agnete Blum fra Formidlingstjeneste taler med børnene om, hvor ren emballagen til en ostehaps skal være, inden den smides til genbrug

I de sidste mange uger har Vestforbrændings Formidlingscenter haft travlt. Årsagen er, at alle folkeskoler i Ballerup Kommune er begyndt at affaldssortere - ligesom villaer og rækkehuse har gjort det i lang tid. Forleden besøgte Vestforbrænding skoler i Måløv og Skovlunde for at tage en affaldssnak med 0-6. klasserne.

- Er der nogen, der ved, hvordan det her skal sorteres?

Agnete Blum fra Formidlingstjeneste spørger ud i klasselokalet, og hun fanger hurtigt 1.B's opmærksomhed, da hun kigger ned i klassens nye affaldsbeholdere til mad, plast, papir og restaffald. Eleverne sidder ivrigt med fingrene i vejret, da hun spørger. 

- Posen skal til plast, og maden skal til mad, svarer en elev.

Svaret og hænderne viser, at mange af eleverne allerede har godt styr på sorteringen, da mange af dem sorterer derhjemme sammen med resten af familien.

Hvordan, hvorfor og hvor rent
Dagens næste udfordring er en kæmpe ostehaps, som Agnete hiver op af en sort kuffert. Snakken i klassen går på, hvordan den skal sorteres, og hvor rent emballagen skal være, når den smides ud.

Agnete gemmer flere ting i kufferten, og specielt emballagen fra en af børnefarvoritterne - figenstangen - bliver forklaret helt ned i deltaljerne.

- På den ene siden er der plastik, og på den anden side er der metal.

Kan affaldet ikke skilles ad og sorteres hver for sig, er det et blandingsprodukt, og derfor skal det smides i beholderen til rest. Det er nemlig ikke alt affald, der ikke kan sorteres.

Kend dit skrald
Alle elever får når dagen er omme udleveret opgavebogen KEND DIT SKRALD. Bogen er lavet af genbrugspapir og indeholder forskellige opgaver, der handler om affald. Opgavebogen kan eleverne selv løse opgaver i, og lærerne kan bruge den til en videre snak med eleverne om affaldet.

Besøget i 1.B slutter med, at Agnete tegner et træ og nogle stykker papir på tavlen. Børnene taler om, hvorfor det egentlig er så godt at genbruge? Svaret er lige til. Når vi sorterer vores affald, kommer det til genbrug, og vores affald får dermed nyt liv - ligesom et træ der springer ud igen og igen.