Nu er der åbent for borgerforslag

borgerforslag
2. april 2020

Borgere i Ballerup Kommune kan nu stille borgerforslag til Kommunalbestyrelsen. Støtter 450 borgere op om forslaget, kommer det på den politiske dagsorden

Det har altid været muligt for borgerne i Ballerup Kommune at komme i dialog med medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. Medlemmernes kontaktoplysninger har i mange år ligget på kommunens hjemmeside, og borgmesteren har også haft faste tidspunkter, hvor borgere har kunnet booke tid til en snak eller drøftelse.

Nu er der kommet endnu en mulighed for at få behandlet et forslag i Kommunalbestyrelsen.

Man kan nemlig også stille et borgerforslag på kommunens hjemmeside på ballerup.dk/borgerforslag, og hvis forslaget bliver støttet op af 450 stemmeberettigede borgere i Ballerup Kommune inden for tre måneder, så vil forslaget blive optaget på dagsordenen ved et af Kommunalbestyrelsens møder.

Efterfølgende vil politikerne behandle forholdet i Kommunalbestyrelsen og relevante fagudvalg og herefter træffe en beslutning om forslaget.

- Almindeligvis plejer Kommunalbestyrelsens medlemmer og partier at have dialog med borgerne om de emner, der er optager dem - og bringer dette med ind i det politiske rum. Sådan vil det også være fremover. Muligheden med borgerforslag er kendt fra andre kommuner, og nu bliver det også en mulighed i Ballerup Kommune, siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Indkomne forslag skal vedrøre kommunens anliggender og må ikke have et injurierende indhold eller indeholde personfølsomme oplysninger. Der må heller ikke være blevet truffet afgørelse af kommunalbestyrelsen om emnet inden for de sidste 12 måneder.

Muligheden med borgerforslag løber foreløbigt i 2020 og 2021. Herefter tages der stilling til, om ordningen skal fortsætte.