Nu kan du udpege et værdifuldt træ

Et værdifuldt træ
1. maj 2020

Ballerup Kommune vil kortlægge kommunens værdifulde træer, og vi har brug for din hjælp.

Nu kan du fortælle kommunen om dit favorittræ. Træet, som du mener, er smukt, skævt, stort eller på sin helt egen måde særligt.

Træet, som måske har spillet en speciel rolle i dit liv, eller som du ved, har en helt særlig historie. Du kan med andre ord melde et træ ind til kommunen, som, du mener, er værdifuldt.

Ballerup Kommune har brug for din hjælp, idet kommunen udarbejder en strategi for håndteringen af kommunens træer. Derfor inviterer vi alle borgere til at komme med deres bud på, hvor vi kan finde værdifulde træer i kommunen. Dermed er du med til at sikre, at træerne også har en fremtid.

Lokal tilknytning og historie

- Vi lever i en tid med et enormt fokus på klima og biodiversitet og her spiller ikke mindst træerne en helt væsentlig rolle. Tilstedeværelsen af træer i Ballerup Kommune er til gavn og glæde for borgere, naturen og klimaet. Vi håber, vi kan styrke den lokale tilknytning og historie, når alle har mulighed for at pege på lige nøjagtigt det træ, som, de mener, er værdifuldt, siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Træstrategien skal Ballerup Kommune bruge til at planlægge, hvordan kommunen anlægger og passer på træerne i fremtiden.

Brug appen

Du melder dit værdifulde træ ind via appen Ballerup Borgertip. Download appen i App Store eller Google Play.

Kommunens naturmedarbejdere grovsorterer og gennemgår forslagene til værdifulde træer fra både borgere og fagfolk. Til sammen indgår de i arbejdet med træstrategien. Bliver dit træ godkendt, bliver der taget særligt hensyn til træet i den fremtidige drift og planlægning af kommunens træer. Det er ikke sikkert, at alle træer ender med at komme med i strategien.  

Læs mere om kriterierne for værdifulde træer og følg med i dit tip til kommunen på ballerup.dk/vaerdifuldetraer

Udvalgte kriterier for værdifulde træer

  • Fortæller en historie
  • Giver skygge
  • Giver æstetisk værdi
  • Giver en oplevelse for sanserne
  • Giver identitet
  • Skaber sammenhæng
  • Skaber læ
  • Fremmer biodiversiteten