Ny aftale sikrer fælles udvikling af området ved Baltorp-plænen

ballerup kommune
19. februar 2020

Ballerup Kommune og FB Gruppen A/S har indgået en aftale om i fællesskab at udvikle området ved Baltorp-plænen

Ballerup Kommune og FB Gruppen A/S har indgået en aftale om i fællesskab at udvikle området ved Baltorp-plænen i Ballerup. Det er Ballerup Kommunes ønske at udvikle arealerne ved Baltorp-plænen til et attraktivt bolig- og uddannelsesområde - med offentlig transport og handle- og indkøbsmuligheder tæt på.

Næste skridt i aftalen er, at Ballerup Kommune og FB Gruppen A/S i fællesskab udarbejder et såkaldt disponeringsforslag for området. Forslaget vil blandt andet indeholde en skitse til placering af nye boliger på Baltorp-plænen, hvor der også vil indgå en skitse til, hvordan de nuværende uddannelsesinstitutioner og kulturfaciliteter kan spille sammen med de nye boliger.

Som en del af den fremtidige udvikling af Baltorp-plænen vil en 'klimapark' i området også indgå i planerne. Parken vil være et grønt strøg, som forbinder stationen og Ballerup Centret med Baltoppen LIVE, og som kan være med til at skabe en ny bypark i Ballerup Bymidte. Grundidéen med klimaparken er, at den samtidig kan håndtere de stigende regnvejrsmængder i årene frem.

Ballerup Kommune forventer, at der vil være et lokalplansforslag klar til borgerhøring i starten af 2021. Forud for forslaget vil borgere og andre interessenter blive inddraget, så de kan give deres syn og idéer for området.