Ny lokalaftale for lærerne er faldet på plads

underskrivelse af kontrakt på rådhuset
26. marts 2021

Lærerne i Ballerup Kommune har fået en ny lokalaftale. Den nye aftale lægger sig tæt op ad den nuværende aftale og træder i kraft 1. august 2021

Foto: Formand Kasper Mortensen fra Ballerup Lærerforening og skolechef i Ballerup Kommune Per Kensø underskriver lokalaftalen

Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening har netop underskrevet en ny lokalaftale for lærerne. Den nye lokalaftale dækker både arbejdstid og lokalaftalte lønforhold, og den lægger sig i forlængelse af den nuværende lokalaftale. Samtidig er Lov 409 ikke længere bagtæppet for lokalaftalen. I stedet er den nye centrale læreraftale A20, med skærpede samarbejdsforpligtelser, det nye udgangspunkt, hvilket begge parter hilser velkomment.

Den nye lokalaftale betyder, at timetallet på max 25 lektioner ugentligt fastholdes på linje med øvrige aftaleelementer. Det er en fælles ambition at sikre gode rammer til forberedelsestid og en sammenhængende arbejdsopgave. Den nye lokalaftale har derudover fokus på at styrke det i forvejen gode og tillidsfulde samarbejde mellem ledelsen, tillidsrepræsentanterne og lærerne på de enkelte distriktsskoler gennem forpligtende samtaler og dialog.

- Folkeskolerne i Ballerup har i mange år leveret et højt og solidt fagligt niveau. Den nye aftale understøtter endnu engang denne udvikling. Med fokus på gode arbejdsvilkår vil vi skabe de bedst mulige rammer omkring lærernes kerneydelse – undervisning, så vi fortsat kan levere en undervisning af høj kvalitet, som i sidste ende skal være med til, at eleverne oplever en spændende og alsidig skoledag med en positiv faglig udvikling, siger Per Kensø, der er skolechef i Ballerup Kommune.

Også hos formanden for Ballerup Lærerforening, Kasper Mortensen, får aftalen rosende ord med på vejen.

- Den nye lokalaftale bygger oven på flere af de konkrete forbedringer, som blev introduceret i den sidste lokalaftale - et godt eksempel er formuleringerne omkring prøver og censur. Et velfungerende og forpligtende samarbejde og en god dialog mellem ledelsen, de tillidsvalgte og lærerkollegiet, er afgørende for skolens faglige, pædagogiske udvikling og medarbejdernes oplevelse af at være involveret, og dét er der lagt op til i denne aftale, siger Kasper Mortensen.

Den nye lokalaftale træder i kraft den 1. august 2021 og løber frem til 31. juli 2024.