Ny lokalaftale for lærerne i Ballerup

skole
15. maj 2018

Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening har indgået en ny lokalaftale for lærerne

Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening har de seneste måneder forhandlet om en ny lokalaftale for lærerne, der dækker både arbejdstid og lokalaftalte lønforhold.

Tirsdag den 15. maj faldt den sidste brik i forhandlingerne på plads, da Økonomiudvalget i Ballerup Kommune godkendte rammerne for den nye lokalaftale, efter at Ballerup Lærerforening mandag den 14. maj også valgte at stemme for aftalen. 

Samlet set er parterne er enige om, at aftalen viderefører det tætte, tillidsfulde og forpligtende samarbejde, som har bidraget til at gøre skoleområdet i Ballerup Kommune til en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere med gode rammer for udførelsen af undervisningen.

Den nye aftale indeholder:

  • For at understøtte en højere kvalitet i undervisningen er parterne enige om at holde lønudviklingen på lærerområdet i ro i de kommende år og i stedet bruge ressourcerne på at sænke den enkelte lærers maksimale undervisningsforpligtelse fra 26 til 25 ugentlige lektioner
     
  • Ved at nedsætte den enkelte lærers maksimale undervisningsforpligtelse fra de nuværende 26 lektioner om ugen til 25 timer frigøres der tid, som kan anvendes til mere fælles forberedelse, teamsamarbejde, samtaler med forældre og andre aktiviteter, som skaber gode rammer for det fortsatte arbejde med at skabe flotte resultater i folkeskolen i Ballerup

Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. august 2018 og løber frem til 2021.

Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune:
- Vi har en stærk folkeskole i Ballerup, og det skal vi også have i fremtiden. Den nye aftale understøtter den positive udvikling, som folkeskolen i Ballerup Kommune har gennemgået de seneste år. Den nye aftale sikrer gode vilkår for ledere og medarbejdere, så der prioriteres tid til forberedelse og teamsamarbejde. Aftalen er kun mulig, fordi Ballerup Lærerforening og Ballerup Kommune er enige om at konvertere en del af de tidligere lokalaftalte løntillæg til brug for mere tid og kvalitet i undervisningen. 

Morten Refskov, formand for Ballerup Lærerforening: 
- En aftale er det ultimative udtryk for, at parterne - i ånden af samarbejde og gensidig tillid og forståelse - tager et fælles ansvar og forsøger at løfte udfordringerne sammen. Det er af enorm betydning for skolevæsenet og en tilfredsstillelse for parterne, at det endnu en gang lykkedes at opnå enighed om arbejdsvilkårene i Ballerup. Aftalen indeholder flere konkrete forbedringer, som, vi forventer, vil forbedre undervisningskvaliteten og lærernes arbejdsmiljø, ikke mindst nedsættelsen af lærernes maksimale undervisningstimetal.