Ny skolestruktur har styrket skoleområdet

skole
22. maj 2018

Dugfrisk evaluering viser, at den ændrede skolestruktur i Ballerup Kommune, har været med til at styrke skoleområdet

For tre år siden blev skolestrukturen i Ballerup Kommune ændret. Målet var at styrke det samlede skolevæsen, og det skete blandt andet gennem sammenlægning af folkeskoler, som gik fra ni til fem, og ved at tilføre øgede ledelseskompetencer til de nye skoler.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har netop udarbejdet en uvildig evaluering af den ændrede skolestruktur. Evalueringen viser, at udviklingen på skoleområdet går den rigtige vej.

Læs hele evalueringen her

- Evalueringen viser, at vi er på rette vej. Det faglige og pædagogiske læringsmiljø er blevet styrket med indførelse af den nye skolestruktur. Det kommer eleverne til gode, og det er i sidste ende det, som det hele drejer sig om, siger Peter Als, der er formand for Børne- og Skoleudvalget Peter Als.

- Vi kan være stolte af vores folkeskole i Ballerup. Vi har i mange år arbejdet ud fra strategien ’Skole med vilje’. Den ændrede skolestruktur er medvirkende til at nå i mål med en folkeskole med stærke faglige miljøer, ledelse tæt på, og rammer hvor eleverne bliver udfordret og kan dygtiggøre sig, siger Peter Als.

Styrket sammenhæng på tværs

En af de mest synlige forandringer ved den ændrede skolestruktur var opdelingen af kommunens folkeskoler i distriktsskoler. Evalueringen peger på, at de faglige miljøer på tværs af matrikler er blevet styrket efter ændringen.

- Der er et stærkt samarbejde mellem lederne i dagligdagen. Det er med til at sikre, at politiske og fælles beslutninger bliver implementeret på skolerne på en god og hensigtsmæssige måde, da lederne er tæt på hverdagen ud på skolerne, siger Ulla Blom Kristensen, der er centerchef i Center for Skoler, Institutioner og Kultur 

Ændret struktur tager tid

Evalueringen slår fast, at det endnu er for tidligt at vurdere de endelige konsekvenser af den ændrede skolestruktur, da eksperter anslår, at skoleændringer tager 10-15 år at implementere fuldt ud. Det er Peter Als bevidst om.

- Det er et øjebliksbillede. Vi er dog godt på vej, og vi skal fortsætte de gode takter, så vi kommer helt i mål. Evalueringen påpeger også områder, hvor vi kan gøre det bedre, og det skal vi til at se nærmere på. Jeg vil til slut gerne anerkende og rose ledere, lærere og pædagoger for deres store arbejde. Uden dem var vi ikke, hvor vi er i dag, siger Peter Als.

FAKTA: Evalueringen i hovedpunkter

 • Skolesammenlægningerne har bidraget til at styrke de faglige miljøer på tværs af matriklerne.
   
 • Distriktsledelsen skaber større sammenhæng på tværs af skoler og et mere fælles skolevæsen.
   
 • Generel enighed om, at ledelse ”tæt på” er et stort plus ved den nye struktur.
   
 • Hovedparten af lærerne er glade for den ledelsesmæssige sparring, som de oplever giver deres undervisning et kvalitetsløft. Pædagogerne og også nogle lærere efterspørger dog større klarhed og tydelighed i ledelsen.
   
 • Strukturændringen synes at styrke specialtilbuddene, men der er behov for fremtidig opmærksomhed for at følge udviklingen og få mere sikker viden.
   
 • Der er behov for fortsat at prioritere distriktssamarbejdet og den sammenhængende indsats for børn fra 0-25 år.
   
 • Arbejdsdelingen mellem distriktsskoleledere og pædagogiske ledere er klar, men kan med fordel gøres mere tydelig for det pædagogiske personale. 

Læs hele evalueringen her