Nye bydelsmødre i Ballerup

bydelsmoedre
6. september 2018

Penge fra integrationspuljen baner vejen for et nyt hold bydelsmødre i Ballerup Kommune

I slutningen af august tog 12 forventningsfulde kvinder fra Ballerup Kommune hul på grunduddannelsen som Bydelsmor. En uddannelse, der skal klæde dem på til at kunne vejlede og støtte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk om kommunens og lokalsamfundets tilbud, børneopdragelse, fritidsaktiviteter, motion og meget mere.

Efter endt uddannelse er opgaven først og fremmest at skabe stærke fællesskaber og bane vej for de kvinder, det offentlige ikke kan nå.

To af de nye bydelsmødre er Melisa Damgaard fra Grantofteparken og Mamez Amid fra Måløv.

- Jeg har valgt at blive bydelsmor, fordi jeg ønsker at være der for de kvinder, der bor i mit boligområde, fortæller 37-årige Melisa, der pt. er jobsøgende pædagog. Jeg kendte på forhånd til bydelsmor-projektet, og syntes, det lød interessant og spændende, blandt andet fordi jeg rigtig gerne vil arbejde med børn og kvinder.

melisa bydelsmor

Ønsket om at hjælpe andre kvinder er også drivkræften for 59-årige Mamez Amid, der har boet i Danmark i 18 år – heraf de sidste seks år i Ballerup.

-Jeg har meldt mig som bydelsmor, fordi jeg gerne aktivt vil hjælpe de nye folk, der kommer til Ballerup Kommune, fortæller hun.

bydelsmor
Økonomisk støtte fra integrationspuljen
Det første hold bydelsmødre i Ballerup så dagens lys i 2012, men gruppen er over årene svundet ind, da flere har fået job eller er begyndt på en uddannelse – blandt andet som følge af de erfaringer og kompetencer, som de har fået af at være bydelsmor.

Beboerprojektet Hedegaven og Ballerup Almennyttige Boligselskab, afdeling Grantoften, søgte derfor Ballerup Kommunes pulje for integrationsfremmende initiativer om midler til at uddanne et nyt hold bydelsmødre, der kan være med til at styrke kvinder med minoritetsbaggrund og deres deltagelse i samfundet.

- Vi er rigtig glade for, at vi har fået et tilskud fra integrationspuljen på 45.000 kr. til bydelsmor-projektet, så vi kan få endnu flere bydelsmødre, der kan være med til at bringe håb og forandring i kvinders liv, mobilisere flere frivillige kræfter og i det hele taget styrke kvinders deltagelse i vores samfund, fortæller Miasser Hawwa, der er initiativtager til Bydelsmor-projektet i Ballerup og kursusleder på den nye uddannelse.

Har du en ide til en integrationsfremmende projekt?
Har du – eller din forening – en god idé til et projekt, der fremmer integrationen, kan du også søge kommunens integrationspulje.

Formålet med integrationspuljen er at understøtte og sikre, at der sættes lokale integrationsfremmende initiativer i gang.

Læs mere på ballerup.dk/integrationspuljen.

Om Bydelsmor-uddannelsen i Ballerup Kommune
Bydelsmor-uddannelse består af 15 kursusmoduler, hvor kvinderne kommer omkring emner som familieliv, sundhed, kommunens og lokalsamfundets tilbud og konkrete metoder til at støtte, især isolerede kvinder bedst muligt. Kvinderne får også viden om tavshedspligt, underretningspligt mm.

Underviserne er hovedsageligt fagpersoner, der er ansat i Ballerup kommune. Derudover er der også undervisere fra Sex og Samfund, projekt ”Sundhed på dit sprog” og Røde Kors.

Uddannelsen afsluttes den 12. december 2018, hvor kvinderne får overrakt deres diplom på Ballerup Rådhus af borgmester Jesper Würtzen.

Fakta om bydelsmødre 

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.

Bydelsmødre bygger bro mellem disse kvinder og lokalsamfundet, blandt andet fordi de taler kvindernes modersmål, selv bor i lokalsamfundet, og fordi bydelsmødrene selv har prøvet at være ny i Danmark.

Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

Bydelsmødre er et landsdækkende koncept, der er tilpasset lokale forhold. Ballerup fik sine første bydelsmødre i 2012. 

Konceptet for Bydelsmødre bygger på fem værdier, som er fundamentet for alt arbejde i Bydelsmødreregi og for alle relationer mellem kvinder, Bydelsmødre og fagfolk.  Værdierne er: Anerkendelse, respekt, tillid, ligeværdighed og mangfoldighed.

Kilde: bydelsmor.dk