Nye fraværsregler i skolen

skoletaske
9. december 2019

Folketinget har skærpet reglerne for skolefravær. Nu skal forældre ansøge om ferie uden for skoleferierne, og forhøjet fravær kan få konsekvens for udbetaling af børnepenge

I Ballerup Kommune er vi først og fremmest optagede af, at eleverne møder i skole. Vi vil fortsat gøre, hvad vi kan, for at eleverne har så lavt et fravær som muligt. De ændrede regler betyder dog, at vi ændrer vores praksis i nogle tilfælde, da forhøjet fravær nu har økonomiske konsekvenser. 

Ansøg om ekstraordinær ferie

De nye regler betyder, at ferie eller fridage uden for skolernes ferie tæller som ulovligt fravær, hvis skolen ikke har givet tilladelse til det. 

Så fremover skal forældre søge om tilladelse til, at barnet må holde ferie uden for skolernes ferier, hvis der er tale om mere end to sammenhængende dage. 

Hvis ansøgningen ikke bliver godkendt, og barnet bliver væk fra skole alligevel, så bliver fraværet registreret som ulovligt fravær.

Højt ulovligt fravær har konsekvenser

De nye regler betyder også, at det har konsekvenser, hvis barnet har for højt ulovligt fravær i skolen. Ulovligt fravær er fravær, som forældrene ikke har givet skolen besked om. Det gælder ikke fravær relateret til sygdom, funktionsnedsættelse, udredning eller lignende. 

Hvis barnet har et ulovligt fravær på 10% i løbet af et kvartal, så får forældrene et varsel, og der skal laves en handleplan, der sikrer, at fraværet falder. 

Hvis barnet har et ulovligt fravær på over 15% i løbet af et kvartal, så har skolelederen pligt til at lave en underretning til Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune. Det har den konsekvens, at familien mister udbetalingen af børne- og ungeydelsen for et kvartal. Få mere information

Læs mere om de nye regler på skolens hjemmeside