Nye skærpede corona-tiltag samt forlængelse af nuværende tiltag

coronavirus
15. september 2020

Sundhedsmyndighederne har tirsdag præsenteret en række nye corona-tiltag. Derudover er de nuværende tiltag blevet forlænget. Samtlige tiltag gælder til den 1. oktober

Som følge af den fortsat høje, og i nogle kommuner stadigt stigende smittespredning, har sundhedsmyndighederne tirsdag den 15. september valgt at iværksætte nedenstående midlertidige tiltag i Ballerup Kommune og 16 andre kommuner i hovedstadsområdet.
 
Det er vigtigt at pointere, at hverdagen på kommunens institutioner, skoler, botilbud, plejecentre, Borgerservice og jobcenter fortsat kører videre uden umiddelbare ændringer trods de nye tiltag samt forlængelsen.

Nye tiltag

Følgende nye tiltag er gældende fra torsdag den 17. september og foreløbigt frem til 1. oktober.
 
 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder med bevilling hertil begrænses til kl. 22.00 med virkning fra den 17. september 2020. Dette suppleres af skærpet opsyn fra politiet med områder med risiko for større forsamlinger (hotspots) med henblik på udstedelse af egentlige opholdsforbud, f.eks. ved sammenstimling, når serveringssteder lukker. Muligheden, for at serveringssteder kan holde åbent mellem kl. 22.00 - 05.00 med henblik på at sælge take-away og for private fester, hvor deltagerne i det væsentlige kender hinanden i forvejen, gælder ikke i de pågældende kommuner.
   
 • Der indføres krav om brug af mundbind eller visir på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder - dog ikke, når man sidder ned. Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der vil gælde samme undtagelser for brug af mundbind som i kollektiv transport (børn mfl.).
   
 • Der indføres krav til skiltning, der angiver, hvor mange personer der maksimalt kan være i en restaurant, bar, café og lignende serveringssted for at opfylde kvadratmeterkravet i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19. Dette skal blandt andet styrke politiets muligheder for at håndhæve overholdelsen heraf.
   
 • Skærpet fokus på overholdelse af kravet om 1 meters afstand (næse-til-næse) for gæster i restauranter, på barer, caféer og lignende serveringssteder til videre udmøntning i sektorpartnerskabsretningslinjerne. Ejere af serveringssteder bør i relevant omfang medvirke til at sikre, at gæster, der opholder sig uden for serveringsstedet, kan overholde anbefalingen om afstand på 1 meter.
   
 • Bryllupper, konfirmationer og lignende helt særlige mærkedage, som allerede er planlagt, kan ifølge politiet afholdes, hvis det er muligt at overholde Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’, men bør under alle omstændigheder slutte senest kl. 22, anbefaler politiet.
   
 • Politiet anbefaler desuden, at andre arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds.
   
 • Ordningen for afvikling af superligakampe med flere end 500 personer til stede finder ikke anvendelse.

Forlængelse af nuværende tiltag

De iværksatte tiltag fra den 7. september, som skulle være udløbet den 22. september, forlænges samtidig til den 1. oktober. De vigtigste er:
 
 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.
   
 • Anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.