Nyt kommunalt affaldsselskab giver forsyningssikkerhed

skraldespande
6. november 2019

En privat renovatør har skabt usikkerhed om affaldsindsamlingen i Ballerup og fire andre kommuner. Derfor har kommunerne set sig nødsagede til at gå sammen og danne deres eget affaldsselskab i stedet

Usikkerhed og tvivl skabt af en privat renovatør har fået kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk til at gå sammen og oprette det kommunalt ejede affaldsselskab, Ressourceindsamling A/S. Det står klart, efter kommunalbestyrelserne i de fem kommuner har godkendt etableringen af affaldsselskabet.

Oprettelsen af Ressourceindsamling A/S sker i kølvandet på, at den nuværende private renovatør i de fem kommuner tidligere i 2019 valgte at opsige kontrakten. Det skete med begrundelsen, at kontrakten var tabsgivende. Efterfølgende trak renovatøren opsigelsen tilbage, men episoden har fået kommunerne til at tvivle på, om renovatøren på sigt ville kunne udføre en pålidelig affaldsindsamling.

Kommunerne har derfor besluttet, at løsningen på den opståede usikkerhed er at hjemtage affaldsindsamlingen med start i begyndelsen af 2020 og frem til maj 2021. Her udløber den formelle samarbejdskontrakt mellem kommunerne alligevel.

- Det handler kort og godt om at sikre forsyningssikkerheden. Det her er en god, ansvarlig og rettidig løsning på en potentiel uoverskuelig akut situation. Vi kan simpelthen ikke leve med, at en privat renovatør den ene dag opsiger kontakten, og så den næste dag trækker den samme opsigelse tilbage. Som borger skal man kunne regne med, at man får hentet sit affald, siger borgmester Jesper Würtzen.

Ingen ændring i tømning – men mindre takststigning
Kommunerne har de seneste måneder forhandlet med den nuværende private renovatør om erhvervelse af materiel, flytning af mandskab og kontrakter, og derfor vil borgerne i de fem kommuner som udgangspunkt ikke mærke nogen forskel, når Ressourceindsamling A/S i begyndelsen af 2020 vil stå for indsamlingen.

- Det er de samme lastbiler. Det er efter planen de samme medarbejdere, og det er de samme tømmedage. Eneste synlige forskel er navnet på siden af lastbilen og på ryggen af medarbejderne, siger Jesper Würtzen.

Borgerne i de fem kommuner vil dog opleve en mindre takststigning pr. husstand pr. år. I Ballerup Kommune bliver stigningen på 90 kr. En stigning som var kommet før eller siden.

- Takststigningen var kommet uanset om renovatøren er kommunal eller privat. Driften har vist sig at være dyrere end antaget, og underskuddet ville kommunerne alligevel skulle dække på et tidspunkt. Nu tager vi stigningen samtidig med oprettelsen af et nyt selskab, så vi skaber sikkerhed for, at borgerne får hentet deres affald, samt det bliver sorteret i kilder, da det er de samme lastbiler, der afhenter affaldet, siger Jesper Würtzen.

Ressourceindsamling A/S vil efter planen få base i Albertslund Kommune.