Nyt udbud af renovationsopgaven under ”indsamling på tværs”

vestforbrænding
16. maj 2019

Vestforbrændings nuværende leverandør på renovationsopgaven under indsamling på tværs, Remondis, har valgt uberettiget at opsige kontrakterne med Vestforbrænding med virkning fra årsskiftet.

Foto: Vestforbrænding

Vestforbrænding vil i løbet af maj måned genudbyde renovationsopgaven i de fem kommuner under ”indsamling på tværs”. Kommunerne er Furesø, Ballerup, Albertslund, Vallensbæk og Ishøj. Når renovationsopgaven genudbydes, vil det være i dens oprindelige form i forhold til kontrakternes indhold og løbetid.