Nyt værk om Ballerup og Skovlundes historie er udkommet

reception for bog
22. maj 2019

Et omfattende værk om Ballerup og Skovlundes historie gennem 1000 år er blevet udgivet af Ballerup Stadsarkiv. Ballerup Kommunes første stadsarkivar Bente Dahl Hansen er redaktør og forfatter på bogen.

Foto: Borgmester Jesper Würtzen holder tale ved bogreceptionen

Det summer af aktivitet på Ballerup Rådhus. Folk myldrer ind til receptionen og forbi den til lejlighed opstillede bogstand, hvor receptionsgæsterne som de første, kan få fingrene i en trykvarm udgave af den nye lokalhistorisk bog ”Ballerup og Skovlunde – om dem der var her før os. Fra Landsby til Stationsby og Forstad”. 

Forfatteren og redaktøren bag bogen er Bente Dahl Hansen, og hun sidder klar ved siden af bogstanden og signerer bøger til de interesserede. 

Bente er uddannet cand. mag, og var Ballerup Kommunes første stadsarkivar. I 1997 udgav hun bogen ”Måløv en by på landet”, og det var netop den bog og daværende borgmester Ove E. Dalsgaard, som fik hende på forfattersporet af den nye bog, der dækker kommunens andet gamle sogn, som bestod af landsbyerne Ballerup, Skovlunde, Pederstrup og Ågerup. 

Den nye bog gennemgår Ballerup og Skovlundes historie fra middelalderen og frem til i dag, og Bente Dahl Hansen har skrevet historien om Ballerup Sogns landsby- og stationsbytid. Forhenværende viceborgmester i Ballerup Kommune og stadsingeniør Vagn Tovgaard har beskrevet forstadsperioden.

Borgmesteren på talerstolen
Mens der stadig er gang i Bentes kuglepen, går Ballerups borgmester Jesper Würtzen på talerstolen og indleder med at takke dagens hovedperson. 

- Da du efter 32 års ansættelse gik på pension, fik du endelig tid til at virkeliggøre både dit eget og også mit store ønske, om i en samlet bogudgivelse at videregive en stor del af din opsamlede viden, om Ballerup Kommunes historie.
Bente Dahl Hansen smiler tilbage, for ønsket om at skrive en bog om Ballerup og Skovlunde har i mange år været stor, men der gik lang tid, før hun kunne begynde det nye projekt.

- Efter Måløv-bogen ville jeg gerne i gang med arbejdet, men først da jeg blev pensionist i 2011 som 70-årig, blev det muligt at finde tiden til det, siger Bente Dahl Hansen.

Jesper Würtzen fortæller i talen, at Bentes medforfatter desværre ikke nåede at være med til at skrive bogen færdig og opleve den blive udgivet. Vagn Tovgaard døde i 2017 i en alder af 91 år, og derfor har Bente måtte sætte det sidste punktum for Ballerup og Skovlunde skrevne historie alene.

Et stort gravearbejde
De fleste kan sikkert tænke sig til, at det er et stort arbejde at skabe en historisk bog, der går 1000 år tilbage. Dette faktum berør Bentes afløser stadsarkivar Kim Nørøxe i en meget varm tale: 

- Når vi i dag skal finde viden, så googler vi det lynhurtigt på vores smartphones eller computer. Den viden, der er i bogen, er ikke noget man bare kan google frem. Her er tale om rigtigt arkivarbejde, hvor der er brugt kilder fra fortiden, protokoller, notater, erindringer, beskrivelser og andre vidnesbyrd indsamlet over tid, og Bente har brugt en masse tid på at grave informationer ud af arkivet, for at kunne skabe bogen. 

Læsevenlighed i top
Kim Nørøxe har haft mulighed for at smuglæse bogen og slår fast, at det er en bog, som er interessant og oplysende for folk, der vil læse den her og nu, men påpeger også at den kommer til at være en grundsten i vores fælles hukommelse i kommunen. 

- Sammen med Måløvbogen, er bogen en beskrivelse af kommunens historiske DNA – altså hvorfor Ballerup Kommune udviklede sig, som den gjorde. Ud over at være en historie om Ballerup og Skovlunde med de lokale mennesker og beslutninger, som har formet Ballerup Kommune, er det også en historie om vores samfund og om hvordan det frivillige og foreningsdrevne har banet vejen for meget at det, vi har i dag. På den måde er det en slags Danmarkshistorie på lokalplan, fortsætter Kim Nørøxe sin tale.  

Ud over at give en historisk korrekt fremstilling har formen og sproget i bogen været et fokusområde for bogens redaktør. Bente Dahl Hansen har lagt mange kræfter i at gøre bogen så læsevenlig og relevant som muligt for den almindeligt interesserede borger. 

- Jeg valgte at gøre bogen kronologisk og så indsætte nogle glimtvise tidsbilleder om, hvordan de mennesker, der har været her før os, levede og fungerede. Hvad der skete i deres dagligdag, og hvordan de har brugt og udformet området. Netop at kende dem der var her før os, kan give os en forståelse af, hvordan livet udviklede sig fra dengang til nu, og hvorfor her rent fysisk ser ud, som der gør, fortæller Bente Dahl Hansen.

Ud over at bogen er krydret med fortællinger, om dem der var her før os, så er der også et hav af relevante illustrationer. 357 er det blevet til, og de fortæller på hver deres spektakulære måde 1000 årshistorien.

- At projektet nu er lykkedes, skyldes også hjælp fra en lang række mennesker. Jeg er mange mennesker en meget stor tak skyldig, understreger Bente Dahl Hansen og sender et meget taknemmelig blik mod specialist Mona Bitsch fra Stadsarkivet, der har været Bentes højre hånd under hele processen. 

Bogen på 538 sider kan købes på Ballerup Bibliotek og i Skovlunde Kulturhus fra d. 21. maj til kr. 250. Bogen findes også til normalt udlån på Ballerup Bibliotekerne.

foto af bog
Foto: Forsiden af bogen