Nytårskur gav nye perspektiver

minister til nytårskur
25. januar 2017

200 tilmeldte fra erhvervslivet i Ballerup Kommune deltog i fredagens nytårskur. Temaet var ”at bryde barrierer”

Foto: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen under fredagens nytårskur

Der var god stemning og højt til loftet, da Erhvervslivets Nytårskur blev skudt i gang fredag den 20. januar på Ballerup Rådhus. Det var tredje år, nytårskuren blev afholdt, og i år var der over 200 tilmeldte. Deltagerne fik både tid til at netværke med hinanden og høre dagens spændende oplæg.

Et godt år for Ballerup Kommune 
Årets nytårskur er en lejlighed til at se tilbage på erhvervsresultaterne i året, der er gået. Og borgmester Jesper Würtzen kunne stolt berette, hvordan det ser ud for Ballerup Kommune på erhvervsområdet:

- 2016 har været et godt år, hvor kommunen er fremhævet positivt i flere undersøgelser. De gode tal understreger, at vi har været fremsynede og ført en aktiv erhvervspolitik, og vi arbejder hele tiden på at gøre mere. Vi politikere stiller store krav, fordi I som erhvervsliv også gør det, siger borgmester Jesper Würtzen.

Tre forskellige undersøgelser i 2016 har vist, at Ballerup Kommune er den kommune i Danmark med flest udenlandske virksomheder, er den næststørste i forhold til, hvor mange ansatte der er inden for Life Science-virksomheder, samt at timelønnen i virksomhederne i Ballerup er den højeste i Danmark grundet det store antal vidensmedarbejdere.

Ny Erhvervs- og vækstpolitik og fokus på iværksættere
Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Musa Kecec, løftede under kuren sløret for tankerne bag den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik, der kommer senere på året. Her vil klyngestrategi, Greater Copenhagen-samarbejde samt innovation og udvikling blandt andet indgå. Ligesom rekruttering af den rette arbejdskraft til Ballerups virksomheder også adresseres i politikken. 

- Vores mål med at skrive en ny Erhvervs- og Vækstpolitik er også, at vi meget gerne vil give jer de bedst mulige rammer at agere indenfor. Vi lytter til feedback og handler hvor muligt, fortalte Musa Kecec.

Erhvervsudviklingschef Jette Rau fortalte, at Ballerup Kommune nu er begyndt at arbejde mere med iværksættere, og i særdeleshed vækstiværksættere. Kommunen vil gerne tilbyde dem de bedste rammer for vækst og støtte, i den udfordrende opstartsfase af egen virksomhed.

Af tiltag er der etableret et iværksætternetværk, der kommer et mentornetværk og kommunen vil se på muligheder for co-working spaces i samarbejde med lokale virksomheder.

Ministerbesøg og virksomheder der bryder barrierer
Temaet for årets nytårskur var ”at bryde barrierer”, og i den forbindelse var beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen inviteret til at fortælle om regeringens bud på, hvad der skal til for at understøtte virksomheder og iværksættere i Danmark, så de er godt klædt på til fremtiden. Han fortalte blandt andet, at regeringen har fokus på, at Danmark skal rustes til Industrialisering 4.0 og den nye digitale virkelighed, vi allerede befinder os i.

En anden oplægsholder var Michael Juhler-Nøttrup fra Tryg. Han fortalte, hvordan Tryg har brudt barrierer ved at tilbyde mange iværksættere en arbejdsplads hos The Camp i Tryg. Det er den første virksomhed i Danmark, der har inviteret et stort antal iværksættere indenfor og inviteret til, at disse forstyrrer og udfordrer Tryg til at få nye ideer til egen forretning.

Det er iværksættere inden for teknologi, der er flyttet ind i The Camp i Tryg. En af disse virksomheder er Wuxus. Wuxus er en softwarevirksomhed, der har lavet en webbaseret platform og app, der forbinder alle interesser i transportkøbet på en smart og enkel måde. Anita Olsen fra Wuxus fortalte om deres oplevelse ved at flytte ind i det kreative iværksættermiljø.

Nytårskuren blev rundet af med en tur i galaksen
Inden nytårskuren rundede af, fortalte astrofysiker Michael Linden-Vørnle, hvordan Danmark og DTU Space hver dag bryder nye barrierer i galaksen og universet. Samtidig fortalte han, hvordan tankegangen om altid at turde og altid at prøve grænser af oftest giver gevinst og ny læring.
Det var en vellykket dag med godt humør og tid til netværk og møde nye ansigter. Ballerup Kommune siger tak for deltagelsen og håber at se rigtigt mange af jer igen ved næste års nytårskur.