Øget trafiksikkerhed ved stoppestederne på Malmparken Station

pullerter malmparken station
28. juni 2018

For at styrke trafiksikkerheden ved Malmparken Station, er der blevet opsat pullerter ved stoppestederne.

Malmparken er blevet ombygget, så der er fremrykkede stoppesteder og flere svingbaner ved stationen for at øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden.

Desværre har det vist sig, at mange bilister laver hasarderede overhalinger, når busserne holder i stoppestederne.

For at gøre det tydeligt, at det ikke er tilladt at overhale busserne, når de holder i stoppestederne, er der midlertidigt blevet opsat pullerter på de fuldt optrukne spærrelinjer langs stoppestederne.

Når ombygningen af S-banen er afsluttet, og der ikke længere kører togbusser, vil der blive lavet permanente helleanlæg ud for busstoppestederne.