Ombygning af krydset Hold-an Vej/Kornvænget og midlertidigt stop for trafik

Vejarbejde Kornvænget og Hold-an Vej
4. juni 2020

Krydset Hold-an Vej/Kornvænget er lukket for alt trafik i perioden 15. juni-3. juli på grund af ombygning.

I perioden har bilister, fodgængere, cyklister og busser ikke adgang fra Kornvænget til Hold-an Vej. Adgang til Kornvænget og Nyvej kan i perioden ske via Rugvænget og Bygvænget.

Servicebusserne 834 og 835 kan i perioden ikke betjene Kornvænget, Rugvænget og Bygvænget. Vi henviser til at benytte busstoppestederne ved Psykiatrisk Hospital og Ring 4 på Ballerup Boulevard eller busstoppestedet ved Ballerup Centret på Baltorpvej.

Det betyder, at servicebus 834 kan afgå tidligere på strækningen mellem Sundhedshuset og Ballerup Station, mens servicebus 835 afgår syv minutter senere på strækningen mellem Ballerup Station og Ballerup Centret/Baltorpvej.

Alternativt er det muligt at benytte Movia Flextur, hvor du har mulighed for at få delvis refusion under visse betingelser.

Se betingelser og læs mere om ombygningen

Vejarbejde Kornvænget og Hold-an Vej