Ombygning af lyskryds

Linde Allé lyskryds
9. marts 2018

Vi bygger lyskrydset Hold-an Vej / Linde Allé om, for at gøre plads til nye boliger. Der kommer et nyt fodgængerfelt på tværs af Hold-an Vej og cykeltunnellen nedlægges.

For at gøre plads til nye boliger på hjørnet af Rolighedsvej/ Linde Allé/ Hold-an Vej, nedlægger vi cykeltunnellen under Hold-an Vej.

Vi bygger derfor lyskrydset Hold-an Vej / Linde Allé om, så fodgængere og cyklister fortsat kan krydse Hold-An Vej på sikker vis.

Vi laver et fodgængerfelt på tværs af Hold-an Vej, som bliver lysreguleret og med en helle i midten. Samtidig anlægger vi et fortov i højre side af Linde Allé.

Når ombygningen af banegårdspladsen giver plads til det, kommer der også cykelstier på begge sider af Linde Allé. Det sker i 2019. 

Vi starter mandag den 12. marts, og tunnelen lukker vi i løbet af maj, når det nye kryds er etableret.