Pædagoger uddannes til de nye opgaver i folkeskolen

Dette efterår opkvalificeres 25 BFO- og klubpædagoger i Ballerup til at kunne varetage de nye skoleopgaver, der er kommet med den nye folkeskolereform. Uddannelsesforløbet handler om dannelse, læring og didaktik. I foråret 2017 opkvalificeres yderligere 27 pædagoger i kommunen

Kompetenceudviklingsforløbet i Ballerup blev skudt i gang den 31. august med et kick-off arrangement i Atriet på Ballerup Rådhus for de første 25 BFO- og klubpædagoger, der har opgaver i folkeskolen. Både pædagoger og deres ledere deltog på dagen.  

Diplommodulet, der hedder ”Pædagogfaglighed og læreprocesser”, skal bidrage til at udvikle pædagogers faglige kompetencer gennem indsigt i og viden om dannelse, læring og didaktik, således at pædagogerne på kvalificeret vis kan indgå i et tværfagligt samarbejde til gavn for børn og unges trivsel og læring.

Uddannelsesforløbet er et landsdækkende projekt til opkvalificering af pædagoger, der med reformen har fået (nye) opgaver i skolen. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden, på initiativ fra KL og BUPL, og med undervisningen lagt i hænderne på professionshøjskolerne. I Ballerups tilfælde bliver forløbet med undervisere fra UCC, og selve undervisningen kommer til at foregå lokalt på det tidligere Parkskolen i Ballerup. Det er et diplommodul med afsluttende eksamen.

Undervisningen vil bl.a. indeholde følgende temaer:

  • Didaktisk teori, læringsteori og dannelsesteori
  • Inklusion og trivsel
  • Målstyret læring, herunder opfølgning fx gennem feedback samtaler med børn eller med grupper af børn og unge
  • Læringsledelse
  • Det brede læringssyn i en varieret skoledag
  • Differentieret forældresamarbejde om børn og unges læring og trivsel
  • Tværfaglighed og forudsætninger for samarbejde mellem pædagog og lærer
  • Evalueringsteori og –metode

 

Ballerup Kommune deltager med 52 pædagoger i alt, et efterårshold på 25 pædagoger og et forårshold på 27 pædagoger.”