PAU blev vejen til drømmestudiet

seks elever
8. januar 2018

Uddannelsen som pædagogisk assistent (PAU) blev det optimale springbræt for 20-årige Frida til at komme ind på drømmeuddannelsen som pædagog.

På billedet ses seks af de syv nye pædagogiske assistenter fra Ballerup. Fra venstre er det  Lasse, Frida, Josefine, Maria, Emma og Mia.

30. november 2017 færdiggjorde syv af kommunens unge Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU). En af dem er 20-årige Frida fra Skovlunde,som vi har stillet tre spørgsmål.

Hvorfor søgte du ind på PAU?
- Jeg søgte ind på PAU, fordi jeg altid har brændt for at gøre en forskel for børn og unge.

Min drøm har altid været at uddanne mig til pædagog, så for mig har PAU været en vej hen mod det mål, da en gymnasiel uddannelse ikke har været noget for mig. 

Hvad er det bedste ved uddannelsen?
- Det bedste ved uddannelsen har været, at den er tilrettelagt på en måde, så man både får teori og får lov til at opleve arbejdet i praksis, inden vi skal ud og arbejde i institutioner som pædagogiske assistenter.

Igennem PAU har jeg også lært en masse om mig selv og udviklet mig både socialt og fagligt. 

Hvordan ser fremtiden ud?
- Til februar starter jeg på pædagogseminariet på Campus Carlsberg, hvor jeg går i gang med at uddanne mig til social- og specialpædagog. Jeg glæder mig til at starte på et nyt og spændende kapitel i mit liv, og PAU har været med til at give mig mod til dette. 

Frida er ikke den eneste af de syv studerende, der færdiggjorde PAU den 30. november, som vil læse videre til pædagog – tværtimod! Syv ud af de syv nye pædagogiske assistenter har valgt, at de vil læse videre på pædagoguddannelsen i 2018.

Om Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU)
Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, som varer 2 år og 1½ mdr., hvor du veksler mellem skole- og praktikperioder. Du får løn under hele uddannelsen.

På uddannelsen til pædagogisk assistent lærer du at arbejde med udviklende aktiviteter for børn, unge og voksne, og du bliver fortrolig med at bruge pædagogiske redskaber i dagligdagen.

Du bliver tilknyttet en uddannelsesvejleder, som du samarbejder med igennem hele dit uddannelsesforløb. I praktikperioden bliver du også tilknyttet en praktikvejleder på den institution, hvor du er i praktik.

Ballerup Kommune ansætter elever på pædagogisk assistent uddannelsen to gange årligt. Det er en forudsætning for at blive optaget på PAU, at du har gennemført grunduddannelsen på SOSU C. Næste ansøgningsfrist er den 30. april 2018.

Læs mere om uddannelsen her.