Plejecentre åbner for udendørs besøg 15. maj

Plejecentre og botilbud
13. maj 2020

Beboere på plejecentre kan fra fredag den 15. maj få udendørs besøg af pårørende. Det sker, efter Sundhedsstyrelsen er kommet med nye nationale retningslinjer. Alle skal endvidere overholde de lokale retningslinjer i Ballerup Kommune.

Der er godt nyt for beboere på kommunens plejecentre og deres pårørende, som ikke har kunnet besøge hinanden i godt to måneder. Ballerup Kommune åbner for udendørs besøg på plejecentre fra fredag i denne uge.

Ballerup Kommune vægter fortsat hensynet til beboernes sundhed og sikkerhed højt. Det afspejler de nye retningslinjer for besøg af pårørende. Ballerup Kommune følger de nationale retningslinjer for besøg fra Sundhedsstyrelsen og supplerer med lokale retningslinjer.

Du skal kontakte det plejecenter direkte, hvor du ønsker at besøge en beboer. Plejecentret informerer om betingelserne for besøget.

Ballerup Kommunes sociale botilbud åbner for udendørs besøg senest 18. maj.

Læs mere: Botilbud åbner for udendørs besøg senest 18. maj

Retningslinjer for besøg på plejecentre i Ballerup Kommune

 • Besøg skal foregå på de udendørs lokaliteter, der er udpeget af det enkelte plejecenter
 • Besøgets tidspunkt og varighed skal aftales med plejecenteret på forhånd. Der er ikke mulighed for uanmeldte besøg
 • Ledelsen af plejecenteret træffer beslutning, om besøget kan gennemføres
 • Besøgene må højst være 30 minutter
 • Personalet følger beboeren til og fra besøget
 • Der kan maksimalt garanteres den enkelte beboer ét besøg om ugen
 • Besøg kan finde sted på tidspunkter, hvor det passer ind i dagligdagen på plejecenteret
 • Der må maksimalt være to besøgende pr. beboer af gangen
 • Det skal over tid være de samme to besøgende, der møder frem
 • Besøgende må ikke under besøget have kontakt til andre beboere
 • Pårørende og beboere skal være raske ved besøg og ikke have haft symptomer på sygdom minimum 48 timer før besøget
 • Besøgende og beboere må ikke være testet positiv for coronavirus inden for de seneste syv dage, selvom de ikke har haft symptomer
 • Besøgende og beboere skal spritte hænder umiddelbart før og efter besøget
 • Der må ikke være fysisk kontakt under besøg
 • Besøg skal foregå med to meters afstand mellem beboer og besøgende
 • Plejecenteret stiller værnemidler til rådighed. De kan benyttes, hvis afstandskravet er svært at overholde
 • Efter besøg vil personalet hjælpe beboeren ind igen og hjælpe med hygiejne efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Et plejecenter kan lukke midlertidigt for besøg, hvis der er tilfælde af aktuel smitte af COVID-19 på plejecenteret
 • Beboeren må hverken modtage noget at drikke eller spise fra de pårørende under besøget
 • Personalets henstillinger skal til enhver tid efterleves
 • Besøgende opfordres til at have så få kontakter til andre som muligt
 • Plejecenterets toiletter eller andre indendørs faciliteter må ikke benyttes af besøgende

Vær opmærksom på, at der vil være lokale forskelle fra plejecenter til plejecenter, da retningslinjerne skal være mulige at overholde ud fra helt lokale forhold.