Plejecentre og sociale botilbud får mulighed for at oprette besøgsrum

pleje og omsorg
24. november 2020

Det er nu muligt for landets plejecentre, botilbud, anbringelsessteder med flere at indrette indendørs besøgsrum, hvor beboere kan få besøg af pårørende.

Nyheden er opdateret den 24. november med følgende:

Der er nu oprettet besøgsrum på alle Ballerup Kommunes plejecentre og på Ballerup Kommunes botilbud, hvor det er muligt. Besøg i besøgsrummene skal, som øvrige besøg, aftales med det enkelte plejecenter eller botilbud.

Beboerne kan få besøg i et særligt indrettet besøgsrum af op til tre faste besøgene - nærmeste pårørende samt yderlige to faste nære pårørende. Der må dog kun være to nære pårørende på besøg i besøgsrummene ad gangen.

Påbud og bekendtgørelser er trådt i kraft og bliver ophævet 1. marts 2021.

Plejecentre

Læs mere: Nyeste påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Herunder forudsætninger for at gennemføre besøg i besøgsrum

Læs mere om eksisterende besøgsrestriktioner: Besøgsrestriktioner forlænget på plejecentre, -boliger og aflastningspladser

Sociale botilbud

Læs mere: Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud med videre på socialområdet

Læs mere om eksisterende besøgsrestriktioner: Besøgsrestriktioner på botilbud forlænget