Post i indbakken: Er du fortsat enlig forsørger?

børnehus
22. april 2021

Kommunens kontrolgruppe sender torsdag den 22. april den årlige erklæring ud til enlige forsørgere, som modtager økonomisk friplads.

Som modtager af brevet skal du erklære, om du fortsat er enlig forsørger.

Det gør du på formularen her.

Du modtager brevet som Digital Post. Er du fritaget for Digital Post, modtager du brevet på din adresse.

Har du spørgsmål til brevet, kan du kontakte Kontrolgruppen på telefonnummer 4477 6310 eller e-mail: borger@balk.dk,  Att. Kontrolgruppen

Der sendes mange breve ud, derfor kan du forvente kø på telefonlinjen, hvis du kontakter Kontrolgruppen.