Rådgivningstilbud til børn og unge og app til frikvartersleg vinder Sundhedspriserne

Vindere af Sundhedspriserne 2019
12. december 2019

Headspace Ballerup og fem elever fra Baltorpskolen vinder Ballerup Kommunes to Sundhedspriser.

Foto: De mange vindere flankeret af viceborgmester Lolan Marianne Ottesen

Priserne blev uddelt på Ballerup Rådhus af viceborgmester Lolan Marianne Ottesen.

Den Generelle Sundhedspris

De frivillige fra Headspace Ballerup vinder årets store Sundhedspris og modtager 10.000 kroner.

Headspace er et rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år med afdelinger i 18 byer. De frivillige i Ballerup får prisen som en anerkendelse af den daglige indsats for de unge.

Headspace yder støtte til at tackle problemer som mobning, ensomhed og angst.

Dommerkomiteen lagde vægt på, at indsatsen er med til at skabe bedre mental sundhed for unge.

Børnesundhedsprisen

Anastasija, Mehria, Sebastian, Samuel og Bjørn fra 6.E på Baltorpskolen modtager årets Børnesundhedspris og 5.000 kroner.

De fem elever får prisen for at have udviklet et koncept, hvor elever kan invitere hinanden til frikvartersleg. Planen med konceptet er, at ingen børn skal mangle kammerater at lege med. Samtidig kan ideen være med til at skabe sjovere frikvarterer. Planen er ført ud i livet med Aulas app. 

Dommerkomiteen lagde vægt på, at initiativet skaber kammeratskaber på tværs og fremmer livsglæde, selvtillid og nye venskaber.

Jerk W. Langer holder foredrag

Læge og forfatter Jerk W. Langer skød uddelingen i gang med et foredrag om vejen til et mere energifyldt liv.