Renovationsafgifter bliver momsfrie

skraldespande
4. marts 2021

Betaling fra private for kommunale ordninger for indsamling af husholdningsaffald og drift af genbrugspladser bliver momsfrie.

Det har retten besluttet i en sag, hvor Skattestyrelsen tabte i spørgsmålet om moms på betaling af renovationsafgifter for private.

Ballerup Kommune afventer nu, at Skattestyrelsen beskriver, hvordan vi skal håndtere moms på renovationsområdet fremadrettet. Indtil der kommer en afklaring af fremtidig praksis, skal du fortsat betale moms af renovationstaksterne for private husstande og grundejerforeninger.

Momsrefusionen omfatter både købs- og salgsmoms, og den samlede påvirkning af dommen vil blive indregnet i fremtidige takster, når Skattestyrelsens beskrivelse er klar. Renovationsområdet er brugerfinansieret, og det betyder, at området over tid skal hvile i sig selv, så det hverken giver over- eller underskud. Du behøver derfor ikke gøre noget som forbruger.

Vi opdaterer hjemmesiden, når vi ved mere.