Rummelig ungdomsuddannelse vinder Handicapprisen

Specialisterne STU vinder Handicappris
4. december 2019

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, Specialisterne STU, for unge i alderen 16-25 år med autisme og lignende udfordringer modtager Handicapprisen 2019.

Foto: Stolte vindere på Specialisterne STU i Lautrup.

Ungdomsuddannelsen modtog prisen i vante omgivelser i Lautrup. Borgmester Jesper Würtzen uddelte prisen på vegne af Ballerup Kommunes Handicapråd.

Specialisterne STU får prisen for at udvikle unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de har de bedste kompetencer til at fortsætte i uddannelse eller komme i arbejde.

I job eller uddannelse

Og resultaterne er gode på uddannelsen. Langt størsteparten af de unge kommer videre i job eller uddannelse.

Ud over boglige fag har uddannelsen en række praktiske gøremål som madlavning, tøjvask og styring af privatøkonomi. Det forbereder de unge på en hverdag, når de skal klare sig selv på egen hånd.     

Udvikler sociale kompetencer

Borgmester Jesper Würtzen ønskede stort tillykke med prisen:

- I kompetenceudvikler mennesker med autisme i forhold til, at de skal kunne bidrage på arbejdsmarkedet, og I forebygger social isolation ved at tilbyde fritidstilbud med et spændende miljø, hvor de unge kan udvikle deres sociale kompetencer.

Ud over en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse har Specialisterne STU en konsulentafdeling, hvor alle ansatte har en autismediagnose eller lignende udfordringer. Desuden huser adressen et kompetencecenter, hvor visiterede borgere kan få tilbudt jobafklaring, ressourceforløb, fritidsklub og mentorydelser.