Sådan fører kommunen tilsyn med dagtilbud

sandkasse
29. maj 2019

I Ballerup Kommune fører vi løbende tilsyn med vores dagtilbud. Alle tilsynsrapporter findes på kommunens hjemmeside

Flere forældre har henvendt sig til Ballerup Kommune i forbindelse med TV2’s dokumentar ’Daginstitutionerne bag facaden'. Dokumentaren afdækker forhold i daginstitutioner i Københavns Kommune, og forældrene har på den baggrund ønsket at vide mere om tilsynene i Ballerup Kommune.

I Ballerup Kommune holder vi tilsyn med vores dagtilbud hvert andet år. Det sker ved et tilsynsbesøg i de enkelte institutioner. I forbindelse med tilsynene bliver det påpeget, hvis der er opgaver, der skal løses anderledes.

Der bliver også fulgt op på observationer og anbefalingerne i forbindelse med kvalitetssamtaler med de relevante ledere i dagtilbuddet.

Tilsynsbesøget munder altid ud i en tilsynsrapport, som bliver forelagt Børne- og Skoleudvalget i kommunen. Tilsynsrapporten ligger frit tilgængelig under udvalgets dagsorden på ballerup.dk

Læs de seneste tilsynsrapporter her