Sådan kommer Posthuset cirka til at se ud

Posthuset udefra
10. februar 2021

Arbejdet med at omdanne Posthuset fra et sted, der sendte pakker og breve, til et sted, hvor man kan mødes ansigt til ansigt, er i fuld gang.

Efter planen skal håndværkerne være færdige med renoveringen i slutningen af april 2021, men som alle andre steder er COVID-19 en udfordring, der kan forsinke byggeriet. 

Tankerne bag renoveringen er at skabe et hus, der kan lægge mure til alle de forskellige aktiviteter, som borgerne byder ind med. Derfor er der lagt vægt på, at huset er fleksibelt og kan anvendes til mange formål. 

Det rå, industrielle udtryk bliver bevaret, men samtidig bliver huset udstyret med tidssvarende ventilation, netforbindelser og it-udstyr. Der bliver også arbejdet på at gøre huset tilgængeligt for alle med funktionsnedsættelser.

Førstesalen vil rumme kontorer og mødelokaler til foreninger, men også et lille køkken og fællesarealer, da tanken er, at der kan opstå nye idéer og samarbejder, når man har mulighed for at komme hinanden ved på kryds og tværs. 

I stueetagen bevares det store rum, fordi det giver nogle helt unikke muligheder for at afvikle større arrangementer. Indretningen vil gøre det muligt at dele rummet op i mindre afdelinger efter behov. Her er også placeret en stor sal, der for eksempel kan bruges til foredrag eller tøjbyttemarked. 

Alt dette er jo bare mure, vægge og frem for alt plads. Det spændende sker, når alle i Ballerup er med til at fylde al den plads ud med liv og fællesskab – Posthuset skaber vi sammen! 

Nedenfor kan du se plantegninger for indretning af Posthuset. Hvis du har spørgsmål til tegningerne, kan du kontakte Thomas Sture Rasmussen: tsr@balk.dk

 

Plantegninger

Plantegning - stueetagen (pdf)

Plantegning - 1. sal (pdf)