Særligt for seniorer

Ballerup Kommune tilbyder en række aktiviteter for ældre og seniorer, der ønsker at bevare en social og aktiv hverdag. 

Gennem disse aktiviteter kan du få nye venskaber og deltage i rare miljøer med ligesindede. Hvis du føler dig ensom, kan disse aktiviteter være et skridt på vejen til at bryde ensomheden.Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter nedenfor. 

I Ballerup Kommune har vi udarbejdet en netværksbog som et inspirationskatalog med sociale aktiviteter, primært for ældre i kommunen. Du finder derfor oplysninger om alt fra fællesspisning i ældre caféerne til motion for seniorer. 

Har du rettelser til netværksbogen, eller har du forslag til aktiviteter, som kan komme med, hører vi meget gerne fra dig på netvaerksbogen@balk.dk.

Find tilbuddene i Parkhusets avis eller mød op på Rolighedsvej 12  i Ballerup. 

Besøg Parkhusets hjemmeside. 

  • Pensionistsamrådet i Ballerup Kommune er sammensat af repræsentanter for kommunens pensionistklubber og pensionistforeninger. 
  • Hver pensionistklub og pensionistforening må maksimalt møde med to repræsentanter i Pensionistsamrådet.
  • Samrådet har eksisteret i mange år og mødes hver anden måned for at blive informeret om, hvad der sker i kommunen og udveksle indbyrdes information, viden og gode ideer.

Fællesskaber:

  • Boblberg
  • Snak Sammen 

    Røde Kors og Boblberg har i samarbejde lanceret SnakSammen.nu. Her kan du finde digitale besøgsvenner. Initiativet skal give menneskelig kontakt til de mange, der er isolerede og karantæneramte i forbindelse med coronavirussen. 

Ballerup Kommune har en foreningsvejviser, hvor alle foreninger i kommunen er samlet.